U stelt een testament op

Om een geldig testament op te stellen, is de tussenkomst van een notaris niet verplicht. Niets belet u om zelf uw testament te schrijven.

Mensen doen vaak een beroep op een notaris om een testament op te stellen, onder meer om er zeker van te zijn dat het aan de wettelijke vereisten voldoet, om te voorkomen dat een erfgenaam het kan betwisten of om het door de notaris te laten bewaren. Toch is de tussenkomst van een notaris niet verplicht en belet niets u om zelf uw testament te schrijven. Om geldig te zijn moet het aan drie voorwaarden voldoen: het moet met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend zijn. Let op: een testament is een zuiver persoonlijk document. Het mag alleen ondertekend worden door de persoon die het opstelt, nooit door een paar!

TESTAMENT

Dit is mijn testament (eventueel toevoegen: dat alle vorige testamenten herroept).

Ik, ondergetekende .... .... .... (naam, voornaam, beroep, woonplaats en geboorteplaats en -datum), legateer aan .... .... .... (naam, voornaam, beroep, woonplaats, geboorteplaats en -datum):

– bij een algemeen legaat: al mijn roerende en/of onroerende goederen die op de dag van mijn overlijden tot mijn nalatenschap behoren, zonder uitzondering

– bij een bijzonder legaat: de som van .... (bedrag) euro (of mijn aandelen die zich bevinden bij bank .... (naam en gegevens), of mijn appartement, gelegen .... (adres), of...)

Gedaan te .... (plaats), op .... (datum)

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content