U vraagt de herstelling van een toestel onder de wettelijke garantie

Onthoud dat u een wettelijke garantie van twee jaar hebt die u beschermt, zelfs als de verkopers u een andere (contractuele) garantie met meer beperkingen (bijvoorbeeld alleen op de onderdelen) hebben laten tekenen.

Onthoud dat u een wettelijke garantie van twee jaar hebt die u beschermt, zelfs als de verkopers u een andere (contractuele) garantie met meer beperkingen (bijvoorbeeld alleen op de onderdelen) hebben laten tekenen.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres verkoper

Plaats en datum

Betreft: aankoop van.... (toestel + refertenummer)

Geachte,

Op.... (datum) heb ik het volgende bij u gekocht.... (omschrijving). .... (aantal) maanden na de levering stel ik vast dat het product volgende gebrek(en) vertoont.... (beschrijving). De wet bepaalt dat een gebrek dat zich voordoet binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering vermoed wordt reeds te hebben bestaan op het tijdstip van de levering. Volgens de wet bent u bovendien aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf voornoemde levering. Vermits aan deze voorwaarden is voldaan, vraag ik u om mij volgens haalbaarheid op volgende wijze mijn rechten te voldoen : ... (kiezen uit: herstelling van het goed ofwel vervanging van het goed ofwel een passende prijsvermindering ofwel de ontbinding van de overeenkomst).

Vermits ik ook schade heb geleden, heb ik daarenboven recht op een schadevergoeding die ik begroot op.... (bedrag) euro. Mag ik u daarom vragen binnen de.... (aantal) dagen het nodige te doen.

Ik schrijf deze brief aangetekend onder alle voorbehoud van rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content