U wilt een bankrekening stopzetten

U kunt uw rekening stopzetten zonder daar een verklaring voor te moeten geven. De bank zal en mag u hiervoor kosten aanrekenen.

Bent u niet langer tevreden over de diensten van uw bank? U kunt uw rekening stopzetten zonder daar een verklaring voor te moeten geven. De bank zal en mag u hiervoor kosten aanrekenen. Om te voorkomen dat die te hoog oplopen, wacht u het best tot alle facturen betaald zijn, maakt u uw bankrekening leeg en pas daarna deelt u de bank mee dat u de rekening wilt stopzetten. LET OP! Als u een gemeenschappelijke rekening hebt, zijn de handtekeningen van alle titularissen nodig.

MODELBRIEF

Aangetekend

Uw naam en adres

Naam en adres bank

Plaats en datum

Geachte,

Met deze brief deel ik u mede dat ik mijn bankrelatie met u wil opzeggen.

De opzegging die ik wil doen betreft: mijn.... (zichtrekening/depositoboekje/bewaargeving effecten/safe/...)

Deze opzegging gaat in.... (in te vullen: onmiddellijk ofwel op termijn – bijvoorbeeld voor het einde van het jaar), conform uw algemene bankvoorwaarden.

Gelieve het resterende saldo van mijn rekening te willen overschrijven op rekeningnummer:....

Hoogachtend,

Handtekening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content