© belga

Uittreksels en afschriften van akten van burgerlijke stand opvragen kan voortaan online

Voortaan kunnen burgers uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand digitaal raadplegen en downloaden. Dat kan via het digitale portaal van Justitie Just-on-web, laten minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) weten.

Wie een uittreksel van zijn geboorte- of huwelijksakte wil opvragen of raadplegen, moest dat tot nu toe doen via het digitaal loket van zijn of haar gemeente. Er was geen uniformiteit en bovendien beschikt niet elke gemeente over een digitaal loket, waardoor heel wat mensen nog moesten aankloppen bij de Dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.

Vanaf nu kan het dus ook via Just-on-web. Het gaat om akten van geboorte, huwelijk, prenatale erkenning, (voor)naamsverandering, adoptie, levenloos geboren kind tot registratie van wijziging van het geslacht. Inloggen op het digitale portaal kan via itsme, eID of eIDAS.

Niet elk uittreksel of afschrift is meteen opvraagbaar via Just-on-web. Dat komt omdat de centrale digitale databank pas eind mei 2019 werd opgestart. Akten van voor die datum zijn nog niet allemaal ingevoerd in de database.

Wanneer een uittreksel niet beschikbaar is, kan via het platform worden aangevraagd om het elektronisch op te laden. De gemeente dient het gevraagde document vervolgens toe te voegen in de databank. Vanaf het moment dat het document beschikbaar is, wordt de burger daarvan op de hoogte gebracht via e-mail of via de eBox.

“De online dienst past perfect binnen onze visie om Justitie toegankelijk te maken voor iedereen”, verklaart minister Van Quickenborne. Met het digitale platform “faciliteren we zowel de werklast van het gemeentepersoneel, als de toegang tot de documenten voor de burgers”.

Partner Content