© iStock

VAPZ: pensioen én sociaal vangnet voor zelfstandigen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid of ernstige ziekte, meer dan het aanvullend pensioen.

Voor zelfstandigen bestaat er een fiscaal gunstig pensioenplan in de vorm van een levensverzekering: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, kortweg VAPZ. Het is toegankelijk voor alle zelfstandigen, zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen. Naast het opbouwen van een pensioenkapitaal, is dit aanvullend pensioen nog om een andere reden een succes: de stortingen in het plan zijn, tot een geplafonneerd bedrag, aftrekbaar als beroepskosten.

Interessante optie

Zelfs in deze moeilijke periode van de coronapandemie en de economische crisis die ermee samenhangt, blijven ondernemers investeren in hun pensioen, zo blijkt uit een analyse van Liantis (sociaal secretariaat, ondernemingsloket, sociale verzekeringen, HR...) bij 46.000 klanten-zelfstandigen. “We zien dat ondanks de crisis de hoogte van de betaalde premies in 2020 nauwelijks is gewijzigd ten opzichte van 2019”, legt Jannick Beyens, expert aanvullende pensioenen bij Liantis, uit.

Hij herinnert er ons nog eens aan dat “veel zelfstandigen in dit land een relatief laag wettelijk minimumpensioen ontvangen. Een aanvullend pensioen is dus geen overbodige luxe. Van de verschillende mogelijkheden om een bijkomend spaarpotje op te bouwen, is en blijft het sociaal VAPZ een erg interessante optie. Want naast sparen voor een aanvullend pensioen, biedt het sociaal VAPZ ook extra bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid of eeb ernstige ziekte.”

Zo gaat 10% van de premies naar een solidariteitsfonds, dat extra bescherming biedt in geval van arbeidsongeschiktheid. Word je als zelfstandige arbeidsongeschikt, dan betaalt je sociaal VAPZ je jaarlijkse premies door tot de wettelijke pensioenleeftijd. En bij overlijden voor je pensioen ontvangen de begunstigden een overlevingspensioen, bovenop het bedrag van je individuele spaarpot.

Amonis, een specialist op het gebied van pensioenen en verzekeringen onder meer in de zorgsector, berekende dat een 30-jarige zelfstandige die 1.000 euro per jaar aan VAPZ-bijdragen betaalt, recht heeft op een aanvullende overlijdensdekking van 65.000 euro. Ook een lijfrente in geval van zorgbehoevendheid is mogelijk, om na je pensioen een beroep te kunnen doen op hulp van een derde.

Fiscaal aftrekbaar

“De premies die je betaalt in het kader van een sociaal VAPZ zijn ook aftrekbaar als beroepskosten”, voegt Jannick Beyens eraan toe. “Met als gevolg dat je netto belastbaar inkomen la- ger uitvalt en je minder sociale zekerheidsbijdragen betaalt. Dit is waarschijnlijk de reden waarom veel zelfstandigen vorig jaar hun premies zijn blijven doorbetalen.” Maar de hoogte van de sociale VAPZ-bijdrage is wel beperkt: de maximumpremie bedraagt 9,40% van je netto belastbaar inkomen, met een plafond van 3.800,01 euro voor 2021.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content