© belga

Vastgoed: pas terug op gang in september?

Plusmagazine.be Onlineredactie

De Belgische vastgoedsector heeft in samenwerking met de Belgische notarissen een relanceplan uitgewerkt om stap voor stap de woningmarkt in ons land opnieuw te activeren. Zo niet kan de afhandeling van bepaalde dossiers nog maanden duren.

“Het recht op wonen wordt door onze Grondwet gewaarborgd. De huidige volledige stilstand van onze woningmarkt is zowel maatschappelijk als economisch een drama”, klinkt het vanuit de sector (BIV/IPI, CIB Vlaanderen en Federia). “Huurders die geen nieuwe woning kunnen vinden, maar de oude moeten verlaten. Kopers die fondsen nodig hebben voor de aankoop van hun nieuwe woning, maar de oude niet kunnen verkopen. Om maar te zwijgen over massaal jobverlies in een belangrijke economische sector.” Daarom werd een relanceplan uitgewerkt. Dit volledige stappenplan werd inmiddels bezorgd aan de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie (GEES) én aan verschillende ministeriële kabinetten.

Stap voor stap heropstarten

Indien er niet gauw iets gebeurt, is het risico reëel dat de markt in het beste geval in september opnieuw kan hernemen. “Als het algemene verbod op de opstart van verkoop- of verhuurdossiers niet op korte termijn verfijnd wordt, zal de relance een stuk langer op zich laten wachten. De kans is groot dat dan al het werk op een bepaald moment samen zal vallen. Wetende dat de administratieve opstart van een dossier vaak minstens een maand vergt, is het nu al cruciaal dat kantoren de voorbereidingen reeds treffen, die op een volstrekt veilige wijze kunnen (opvragen van attesten, voorbereiden van de publiciteit, ...),” klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht. Tot slot wordt benadrukt dat “de naleving van de veiligheidsvoorschriften, inzake social distancing, hygiëne, samenscholingsverbod, ... een rode draad is doorheen het voorgestelde plan van aanpak”.

Partner Content