Cash, purse, coins, finances

Verbetering voor wie klein aanvullend pensioen heeft

Na een aanbeveling door de Ombudsman Pensioenen zal een klein aanvullend pensioen niet langer volledig opgesoupeerd worden door ziekte- en invaliditeitsbijdragen.

Veel Belgen bouwen naast hun wettelijk pensioen (eerste pensioenpijler) een aanvullend pensioen (tweede pijler) op via hun werkgever. Meestal wordt de som opgebouwd door zowel werknemers- als werkgeversbijdragen. Je aanvullend pensioen wordt uitgekeerd op het moment dat je met pensioen gaat. Je bent verplicht het op te nemen op dat moment. Je kan het dus niet ‘laten staan’ zoals dat wél het geval is voor de som die je opbouwt via pensioensparen (via fondsen of verzekering) – de derde pensioenpijler.

Veel Belgen bouwen dus zo’n tweede pensioenpijler op via hun werkgever, maar de kapitalen verschillen enorm.

Op het kapitaal van je aanvullend pensioen wordt een Ziekte- en Invaliditeitsbijdrage (ZIV) en een solidariteitsbijdrage ingehouden. Je betaalt ook belastingen. Het kapitaal wordt omgezet in een fictieve rente en opgeteld bij je wettelijk pensioen. Die som wordt getoetst een drempelbedragen om te kijken wat het finale niveau van de sociale bijdragen is.

En daar wrong het schoentje voor kleine aanvullende pensioenen.

De Ombudsman Pensioenen ontving regelmatig klachten van gepensioneerden die door het genot van een klein aanvullend pensioen voortaan ziekte-en invaliditeitsbijdragen (ZIV-bijdragen) op hun wettelijk pensioen moesten  betalen. De bijdragen voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering die ze op hun wettelijk pensioen moesten betalen bedroegen na verloop van tijd meer dan het kapitaal (aanvullend pensioen) dat ze ontvangen hadden. Wanneer deze gepensioneerden geen aanvullend pensioen zouden opgebouwd hebben, zouden ze geen ZIV-bijdragen hebben moeten betalen omdat ze onder het drempelbedrag (1958,60 euro voor een pensioen als alleenstaande – er wordt nagegaan of de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen het drempelbedrag overschrijdt) bleven.

Zo zouden ongeveer 65.0000 gepensioneerden na 12,4 jaar meer moeten betalen aan ZIV-bijdragen dan het bedrag dat ze als aanvullend pensioen ontvangen hadden. Dit zou nefast zijn voor het vertrouwen in de aanvullende pensioenen. 

De Ombudsman Pensioenen stelde vast dat het aanvullend pensioen in dergelijke gevallen in plaats van een appeltje voor de dorst een appel met een wrange nasmaak was. Hij riep de wetgever op dit probleem aan te pakken.

Minister van Pensioenen, Karine Lalieux, had oor voor dit probleem. De wetgeving werd aangepast sinds 1 januari 2024. Voortaan duurt het dubbel zo lang alvorens het kapitaal van het aanvullend pensioen volledig opgesoupeerd wordt door de ZIV-bijdragen. Het komt nu nog zelden voor dat het volledig kapitaal opgesoupeerd wordt door ZIV-bijdragen. Deze nieuwe wetgeving wordt automatisch toegepast.

(Bron: verslag Ombudsman Pensioenen)

Problemen met je pensioen?

Een probleem met je pensioen? Kom je er niet uit met de pensioendienst, dan helpt de Ombudsman Pensioenen jou gratis verder. Je kan een klacht indienen via klacht@ombudsmanpensioenen.be. Of schriftelijk: Ombudsdienst Pensioenen, Simon Bolivarlaan 30 bus 5 te 1000 Brussel. Telefonisch is de Ombudsdienst Pensioenen in de voormiddag (9 tot 12 uur) bereikbaar op het nummer 02 274 19 80.

Partner Content