© Getty Images

Verbouwen in Vlaanderen

In de septemberverklaring van de Vlaamse Regering wordt budget voorzien voor het steunen van renovatie. Anderzijds vallen de subsidies voor zonnepanelen weg.

Het Begrotingsakkoord van de Vlaamse Regering krijgt momenteel heel wat aandacht. Kinderopvang krijgt meer geld, de jobbonus wordt verhoogd en uitgebreid, de prijs van de dienstencheques blijft 9 euro en de belastingvermindering van 20% wordt behouden, er komen betaalbare studentenkoten bij, zij-instromers in het onderwijs kunnen meer anciënniteit meenemen, particulieren die een elektrische wagen kopen krijgen een premie.

Wat nieuws voor de verbouwers?

Mijn VerbouwPremie is de eengemaakte premie van de vroegere renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen. Sinds 1 oktober 2022 bundelt ze alle renovatiepremies die vroeger verspreid zaten. Je kan een premie krijgen voor werken aan je dak, vloer, buitenmuur, elektriciteit en sanitair,... Je vindt alle voorwaarden opgesomd op www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie. Om het bedrag van de premie te kennen voor welbepaalde werken, raadpleeg je de simulator van MijnVerbouwpremie. Die simulator baseert zich op je gezamenlijk inkomen, de ouderdom van je woning, of je eigenaar-bewoner bent of niet en de diverse werken die je van plan bent om uit te voeren.

Tot eind 2023 was er een verhoogde premie voor de laagste en middelste inkomenscategorie (50% en 35% van het factuurbedrag, in plaats van 35% en 25%). Maar de Vlaamse regering kondigde aan dat deze premiepercentages behouden blijven in 2024.

Verder werden ook de premies voor asbestverwijdering verlengd. Deze extra premie staat niet op zichzelf, maar wordt toegevoegd aan het premiebedrag als je asbestverwijdering combineert met andere renovatiewerken, nl. muur- of dakisolatie.

– Voor de premie asbestverwijdering bij dakisolatie: de Vlaamse Regering besliste op 25 september 2023 (septemberverklaring) om deze premie voor aanvragen voor niet-woongebouwen tot eind 2025 te verlengen. Ook facturen opgemaakt in 2024/2025 zullen dus in aanmerking komen voor deze verhoging, op voorwaarde dat je tijdig een aanvraag indient. Voor woningen, appartementen en woongebouwen (open definitie) is er geen beperking in de tijd.

– Voor de premie asbestverwijdering bij muurisolatie: ook hiervoor komt er een verlenging voor aanvragen tot eind 2025 , zowel voor woningen als niet-woongebouwen.

Sloop en heropbouw

Vooral bekend is het tijdelijke verlaagde btw-tarief voor sloop- en heropbouw : 6% ipv 21%. Dit verlaagd btw-percentage geldt tot eind 2023. Of de maatregel verlengd wordt, is niet zeker. Daarnaast bestaat er ook een permanent verlaagd btw-tarief van 6% in 32 centrumsteden. Beiden zijn een bevoegdheid van de federale regering.

Iets anders is de Vlaamse premie voor sloop- en heropbouwwerken. Die kan je krijgen als je 21% btw moet betalen en niet in aanmerking komt voor de 6%. De Vlaamse Regering kondigde aan dat deze premie voor bouwaanvragen in 2024 permanent wordt verlengd. De exacte voorwaarden vanaf 2024 zijn nog niet bekend.

Bron:www.vlaanderen.be

Partner Content