Voorschot op een erfenis

Hoe en wanneer gebeurt de waardebepaling van een naakte eigendom?

Uw moeder heeft de techniek van de ouderlijke boedelverdeling toegepast. Op deze manier kunnen ouders hun nalatenschap al geheel of gedeeltelijk verdelen voor hun overlijden. De erfgenamen moeten dan wel akkoord zijn en kunnen er nadien niet meer op terugkomen. Uw moeder deed dit aan de hand van een schenking van de naakte eigendom aan elk van de kinderen. Maar in dezelfde akte stonden u en uw broer jullie deel af aan de andere broer, in ruil voor een geldsom na overlijden van moeder. Het gaat hier dus niet om de techniek van de dubbele akte, waarbij er eerst een schenkingsakte wordt opgesteld en nadien een akte van onverdeeldheid, waarmee de schenker niets meer te maken heeft .Als er gewerkt wordt met een dubbele akte, wordt de waarde genomen op het moment van de schenking. Maar in uw geval (er is maar één akte) geldt de waarde op het moment van het overlijden van uw moeder.

Werd het bedrag van de geldsom die uw broer (naakte eigenaar) verschuldigd is, niet vermeld in de akte, dan is er geen enkel probleem. U en uw andere broer zullen een som krijgen die overeenstemt met de waardevermeerdering die het huis intussen gekregen heeft.

Werd de geldsom in de akte zelf aangeduid, dan kan er geen rekening gehouden worden met de waardevermeerdering en zal uw broer (naakte eigenaar) in werkelijkheid meer krijgen dan u en uw andere broer. Omdat de schenking duidelijk als voorschot op de erfenis werd gedaan, kunt u de verdeling aanvechten, maar dan enkel als u een benadeling van meer dan één vierde kunt aantonen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content