© iStock

Voorwaarden voor gratis verzekering gewaarborgd wonen zijn versoepeld

Sinds 15 juni gelden er in Vlaanderen soepelere voorwaarden om gebruik te maken van de gratis verzekering “gewaarborgd wonen”.

Het gaat om een verzekering tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, voor mensen die een hypothecaire lening afsluiten voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning. Volgens de notarissen kunnen nu bijvoorbeeld ook zelfstandigen die hun activiteit onvrijwillig moeten stopzetten, er een beroep op doen, net als uitzendkrachten.

Het voorbije jaar dienden ruim 11.000 mensen een aanvraag in voor deze verzekering gewaarborgd wonen. De premies van de verzekering worden betaald door de Vlaamse overheid, voor de kredietnemer zelf is de verzekering gratis. Er zijn wel een aantal voorwaarden, zoals een maximumverkoopprijs van het vastgoed. Wie zijn werk verliest of arbeidsongeschikt wordt, heeft afhankelijk van de omstandigheden recht op een tegemoetkoming van maximaal 600 euro per maand gedurende maximaal 36 maanden.

De dekking van de verzekering is sinds kort uitgebreid. Voortaan kunnen ook zelfstandigen die hun activiteiten onvrijwillig moeten stopzetten door bijvoorbeeld een faillissement, er gebruik van maken. In het verleden was dat enkel mogelijk voor zelfstandigen die langdurig ziek (‘arbeidsongeschikt’) werden.

Ook de tewerkstellingsvoorwaarden zijn versoepeld. Tot nu moest de aanvrager in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag ononderbroken tewerkgesteld zijn. Voortaan mag de tewerkstelling gedurende die periode maximaal tien dagen onderbroken zijn. Wie in het jaar voor de aanvraag van werk verandert en gedurende maximaal tien dagen niet was verbonden door een arbeidsovereenkomst, kan de verzekering nu ook afsluiten.

Tot slot is de verzekering voortaan ook mogelijk voor wie op datum van de aanvraag uitzendarbeid verricht.

Partner Content