© Getty Images

Waarom de premie van jouw autoverzekering niet daalt

De Belgen hebben minder gereden, hun autopremie zou dus kunnen dalen. Ja, maar ... De verzekeraars denken daar voorlopig anders over.

Een vaststelling: “De verzekeringssector krijgt meer en meer vragen van verzekerden om een gedeeltelijke terugbetalig te bekomen van de premies van hun autoverzekering”, stelt Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen in een persbericht. “Deze reactie is begrijpelijk. Tijdens de lockdown lieten immers heel wat mensen hun auto aan de kant. Dit zorgde voor een daling van de schadelast van de verzekeraars.” Daaruit volgt een logische vraag: zal de premie voor de autoverzekering nu dalen? Helaas niet! Toch zeker niet meteen. En de Beroepsvereniging schuift daarvoor een aantal argumenten naar voor.

Argument 1: De ondernemingen zijn sinds begin mei weer opgestart. Uit veiligheidsoverwegingen zullen heel wat werknemers hun wagen verkiezen boven het openbaar vervoer. De verzekeraars denken daarom dat het risico op ongevallen zal toenemen.

Argument 2: Tijdens de zomermaanden zullen wellicht ook de buitenlandse vliegtuigreizen ingeruild worden voor binnenlandse autovakanties en daguitstappen, menen de verzekeraars. Ook dat zal een toename van het aantal ongevallen met zich meebrengen.

Argument 3: Assuralia stelt dat “het niveau van de jaarlijkse schadelast wordt tenslotte in belangrijke mate mee bepaald door een beperkt aantal zware schades waarover we nu al moeilijk voorspellingen kunnen maken.” Je kan nochtans vermoeden dat, aangezien het verkeer de afgelopen weken sterk is afgenomen, ook het aantal ernstige claims is gedaald. Volgens het Waals Agentschap voor verkeersveiligheid bijvoorbeeld wijzen de cijfers uit dat – terwijl de lockdown pas half maart werd opgelegd – het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in het eerste kwartaal van dit jaar met 5% is gedaald en het aantal ongevallen met gewonden is gedaald met 13% in vergelijking tot dezelfde periode in 2019. Het tweede kwartaal wordt nog beter.

Er is nog een vierde financieel argument dat de verzekeraars aanhalen: “De sector zelf wordt vandaag ook geconfronteerd met een aantal onzekerheden. Zo zien we als gevolg van de coronacrisis een sterk verhoogde volatiliteit van de financiële markten die een ongunstig effect kan hebben op de waarde van de activa van de Belgische verzekeraars. Om die reden ook heeft de Nationale Bank van België de verzekeraars gevraagd een afwachtende houding aan te nemen met betrekking tot uitkeringen van dividenden, winstdeelnames en ristorno’s.” Wachten dus.

Duidelijk? Dit denken wij: de premie van de autoverzekering zal sowieso geen wonderbaarlijke daling kennen. De Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen is immers van mening “dat een aanpassing van het premiebeleid pas zal kunnen geëvalueerd worden nadat we deze coronacrisis verteerd hebben en nadat de definitieve cijfers van de verzekeraars voor dit jaar bekend zullen zijn.” Wat eventuele terugbetalingen betreft, zal je dus geduld moeten hebben. Bij de Fédérale bijvoorbeeld, met als slogan “de verzekeraar die zijn winst met u deelt”, zullen verzekeringnemers moeten wachten tot juni 2021 om ... mogelijk een deel van hun premie bij te werken.

. Wat betreft eventuele vergoedingen, moet u geduld hebben. Bij Fédérale bijvoorbeeld, dat als slogan voert “de verzekeraar die zijn winst met u deelt”, zullen verzekeringnemers moeten wachten tot juni 2021 om ... eventueel een deel van hun premie terug te trekken. Alleen wie een kilometerverzekering heeft, krijgt misschien beter nieuws. Verzekeraar Corona direct* heeft berekend dat klanten dit jaar tot 30% minder kilometers met hun auto zullen afleggen. Deze verzekeraar voorziet volgens een voorlopige schatting dat hij meer dan 4 miljoen euro aan zijn verzekeringsnemers zal terugbetalen.

* Een naam die dateert van vóór de huidige crisis.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content