© iStock

Waarom je best een papieren bewijs van je schenking maakt

Niets zo ‘gemakkelijk’ als een schenking van geld via een hand- of bankgift. Toch maak je best een bewijsdocument. En daar zijn niet alleen fiscale redenen voor.

Schenk je geld aan je zoon of dochter, dan kan je de schenking laten registreren op het registratiekantoor. Dan moeten er 3% (tarief tussen ouders en kinderen) schenkingsrechten worden betaald.

Maar je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen en een handgift of een bankgift te doen. In het eerste geval schenk je geld of een ander roerende materiële zaak zoals een kunstwerk of juwelen, van hand tot hand. In het tweede geval schrijf je geld over op de rekening van je kind. Je kan ook een bankgift van aandelen of effecten doen. Een tip: zet in de mededeling niet ‘schenking’. Doe je dat wel, dan wordt deze schenking als een rechtstreekse schenking beschouwd (en niet meer als een onrechtstreekse), waarvoor een notariële akte nodig is. Dan zou je bankgift nietig zijn.

Fiscaal

Overlijd je niet binnen de drie jaar, dan blijft de geschonken som via hand-of bankgift belastingvrij. Gebeurt dat wel, dan wordt de geschonken som bij je nalatenschap geteld en moeten er erfenisrechten op worden betaald.

De datum van de schenking is dus belangrijk voor de fiscus. Strikt genomen is het de fiscus die moet bewijzen dat de schenker de som minder dan drie jaar voor zijn overlijden geschonken heeft, maar het is toch aan te raden dat je een bewijsdocument opstelt. Zo vermijd je discussies.

Tegenover broers en zussen

Maar er zijn nog andere redenen waarom het opstellen van een bewijsdocument belangrijk is. Zeker als je nog andere kinderen hebt is zo’n bewijsdocument geen overbodige luxe. Het geschrift bewijst dat het wel degelijk om een schenking gaat en bijvoorbeeld niet om een lening. In zo’n document kan je ook bepaalde voorwaarden opnemen, zoals bijvoorbeeld een verbod om het geschonken bedrag in te brengen in de huwgemeenschap of een conventioneel beding van terugkeer. Dan zal de geschonken som belastingvrij terugkeren naar de schenker, in het geval de begiftigde voor hem/haar overlijdt.

Je kan nog altijd laten registreren

Het is niet omdat je eerst een hand- of bankgift deed dat je de schenking nadien niet zou kunnen laten registreren en alsnog schenkingsrechten kan betalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de schenker kort na de schenking ernstig ziek wordt. Eens de schenkbelasting betaald, kan er later geen erfbelasting meer worden aangerekend.

Geven en aanvaarden

Een schenking is geen eenzijdig gebeuren. Als je iets schenkt moet je duidelijk de wil hebben om iemand te begunstigen. Maar net zo belangrijk is dat degene aan wie je iets schenkt, dit aanvaardt. In het bewijsdocument dat je opmaakt bij de hand- of bankgift, ‘pacte adjoint’ genoemd (dat de vroegere aangetekende brieven vaak vervangt), zet je dan ook dat de begiftigde “het bedrag met dank heeft aanvaard”.

Partner Content