© Getty Images/iStockphoto

Waarom moet een schenker nog drie jaar leven?

Bij schenkingen spelen er twee termijnen van drie jaar. En dan zijn er nog verschillen van gewest tot gewest...

Je schenkt roerend goed

Als je geld belastingvrij schenkt moet je nog drie jaar leven na de schenking. Zo niet betaalt degene aan wie je schonk erfbelasting op de geschonken som.

Je kan er ook voor kiezen om de schenking te registreren en schenkbelasting te betalen: in Vlaanderen en Brussel zijn de tarieven 3% in de rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden en 7% tussen alle anderen. In Wallonië zijn er drie tarieven: 3,3%, 5,5% en 7,7%. Registreer je de schenking en betaal je schenkbelasting, dan speelt de termijn van drie jaar niet.

Je schenkt onroerend goed

Hoe zit dat bij een schenking van onroerend goed, waarbij er sowieso schenkbelasting werd betaald? Het antwoord verschilt per gewest.

  • Woont de schenker in Vlaanderen of Wallonië, dan speelt een ‘opduweffect’. Schenkt iemand een appartement van € 200.000 en overlijdt hij binnen de drie jaar, dan wordt de waarde van de schenking bij de nalatenschap gevoegd en zal de erfbelasting die de erfgenamen moeten betalen aan een hoger tarief beginnen. De vroegere schenking ‘duwt’ de erfenis in een hoger tarief.
  • Woont de schenker in Brussel, dan zijn de regels anders. Samen met de hervorming van de tarieven, heeft het Brussels gewest dit opduweffect bij overlijden binnen de 3 jaar afgeschaft. Let wel, dit geldt slechts voor schenkingen sinds 1 januari 2016. Een schenking die bijvoorbeeld op 10 augustus 2015 gedaan werd door iemand die nu overlijdt, valt wel nog onder het opduweffect.

Schenken in schijfjes

Een techniek om minder schenkbelasting te betalen op onroerend goed, is schenken in schijven. Schenk je vandaag een stuk en pas binnen drie jaar opnieuw, dan zal de belasting op de schenking binnen drie jaar terug vanaf de laagste tarieven beginnen. Laat je er geen drie jaar tussen, dan speelt er een ‘opduweffect’ en zullen de twee schenkingen als één enkele schenking worden beschouwd, waardoor de tweede schenking in hogere tarieven zal vallen. Dit opduweffect bij een schenking in schijfjes speelt wél nog in Brussel.

Partner Content