Wanneer krijg ik mijn aanvullend pensioen?

De datum voor het opnemen van je aanvullend pensioen wordt opgeschoven. Je zal het ten vroegste kunnen opnemen op het moment dat je vervroegd met pensioen kunt. Maar er zijn overgangsmaatregelen.

Langer aan het werk blijven wordt al enige tijd aangemoedigd. Deze en de vorige regering hebben/hadden daarvoor verschillende maatregelen in petto. Eerst was er het opschuiven van de leeftijd waarop je ten vroegste op vervroegd pensioen kunt, een beweging die al ingezet werd onder Di Rupo I. Nu wordt ook de datum voor het opnemen van je aanvullend pensioen opgeschoven.

Je wettelijk pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd ligt momenteel nog op 65 jaar (dat wordt 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030). Wie 65 is kan dus sowieso met pensioen, ongeacht hoeveel jaar hij/zij gewerkt heeft.
Wie vervroegd met pensioen wil, moet leeftijds- en loopbaanvoorwaarden vervullen. In 2016 kan je vervroegd met pensioen als je 62 jaar bent en 40 jaar gewerkt hebt. Enkel als je een lange loopbaan hebt, mag je nog wat vroeger stoppen: op 60 jaar als je 42 jaar gewerkt hebt en op 61 jaar als je 41 jaar gewerkt hebt.

Je aanvullend pensioen

Heel wat groepsverzekeringscontracten voorzien in een eindleeftijd van 60 jaar. Vroeger kon je effectief je aanvullend pensioen opnemen vanaf de einddatum van je contract. Voortaan zal de opname van je aanvullend pensioen samenvallen met de opname van je wettelijk pensioen. Er wordt niet meer gekeken naar de datum in je verzekeringscontract. Deze regel is ingegaan op 1 januari 2016.
Je kan wel vragen om je aanvullend pensioen vroeger op te nemen, maar sowieso moet dan aan de voorwaarden voldaan zijn om vervroegd met pensioen te kunnen. Ben je bijvoorbeeld 62 jaar en heb je 40 jaar gewerkt, dan kan je in 2016 vragen om je aanvullend pensioen uitbetaald te krijgen, ook al ga je nog niet effectief met pensioen. Let wel, je moet het vragen aan je werkgever, de uitbetaling zal niet automatisch gebeuren. En bovendien moet je pensioenregeling de vervroegde opname toelaten.

Overgangsmaatregelen

Om de pil wat te verzachten werden overgangsmaatregelen vastgelegd. Wie geboren is in 1958 of vroeger kan zijn aanvullend pensioen nog steeds opnemen op 60 jaar. Wie geboren is in 1959 kan het kapitaal van zijn groepsverzekering opvragen als hij 61 is, ook al kan hij pas later met vervroegd penisoen (omdat hij niet aan de loopbaanvoorwaarde voldoet). Wie geboren is in 1960 kan zijn aanvullend pensioen opnemen op 62 jaar en wie geboren is in 1961 kan dat op 63 jaar.

Partner Content