© iStock

Wat brengt 2020 voor jouw loopbaan?

Nieuw jaar, nieuwe regels. Dat is ook zo op het vlak van je loopbaan en je loon. En er zijn winnaars en verliezers...

Meer netto

In 2020 is er geen tax shift meer. Deze verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op consumptie kwam op kruissnelheid in het inkomstenjaar 2017 en vanaf de inkomsten 2018 viel het tarief van 30% weg, waardoor er meer inkomen in de laagste schijf van 25% valt. Toch zullen we in 2020 netto iets meer overhouden dan in 2019. Dat komt doordat de inkomensschalen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing geïndexeerd worden. Volgens berekeningen van SD Worx komt het neer op 10 euro netto meer voor bruto maandlonen tussen 2.500 euro en 3.800 euro.

Alleenstaanden krijgen hogere uitkering thematisch verlof

Op 1 mei 2019 werden de uitkeringen voor thematische verloven – ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof – met 14 % opgetrokken voor alleenstaande werknemers (de uitkeringen tijdskrediet bleven dezelfde). Op 1 januari 2020 verhoogden de uitkeringen voor een thematisch verlof nog eens met 4,5%, zowel bij een voltijdse als halftijdse onderbreking. Om de hogere uitkering te krijgen, mag de werknemer enkel samenwonen met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft en moet hij de biologische ouder zijn of instaan voor de dagelijkse opvoeding van het kind waarmee hij samenwoont. Hij mag dus niet samenwonen met een partner of andere volwassenen die voor het kind kunnen zorgen. Bovendien moet het kind jonger zijn dan 12 jaar in geval van ouderschapsverlof en jonger dan 18 jaar in geval van verlof voor medische bijstand of palliatief verlof. Die leeftijdsgrenzen verhogen tot 21 jaar voor kinderen met een handicap. De hogere uitkeringen gelden zowel voor wie zijn loopbaan nu onderbreekt/vermindert als voor wie al een uitkering lopend heeft.

Minder tegemoetkomingen voor doelgroepen

Vanaf 1 januari zullen er helaas minder patronale verminderingen zijn voor jongeren en oudere werknemers. In het Vlaams gewest verhoogt de leeftijdsgrens voor de doelgroepvermindering (RSZ vermindering) voor oudere werknemer van 55 naar 58 jaar. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien. Wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering voor oudere werknemers kreeg voor een werkende werknemer of een niet-werkende werkzoekende blijft deze vermindering behouden. En oudere werknemers die voor 1 januari 2020, 55 jaar zijn en na 1 januari in dienst treden bij een werkgever, openen nog het recht op een doelgroepvermindering voor werkende werknemer. Dit recht is enkel gekoppeld aan de leeftijd van de werknemer op 31 december 2019 en niet aan de aanwervingsdatum in de onderneming.

Meer werkgeverstussenkomst in woon-werkverkeer

Ga je naar het werk met de tram, metro of bus (niet met de trein), dan draagt je werkgever momenteel bij in de prijs van het abonnement voor verplaatsingen vanaf 5 kilometer. Vanaf 1 juli 2020 zal je werkgever verplicht zijn om tussen te komen vanaf de eerste kilometer.

Mantelzorgverlof

Sinds oktober 2019 bestaat het mantelzorgverlof, een nieuw thematisch verlof voor werknemers die mantelzorg verlenen aan iemand die hen dierbaar is (in tegenstelling tot de andere thematische verloven hoeft het niet om een familielid te gaan). In theorie kan je dus verlof aanvragen, maar in de praktijk is het nog wachten op een koninklijk besluit over de erkenning als mantelzorger.

Langer wachten op loopbaanbegeleiding

In Vlaanderen kan je loopbaancheques aanvragen die je recht geven op een aantal uur loopbaanbegeleiding. Vroeger kon je dit al vragen na één jaar werkervaring, nu heb je 7 jaar nodig. Als je een beroep doet op loopbaanbegeleiding kan je twee keer een loopbaancheque gebruiken. De eerste cheque is goed voor vier uur begeleiding, voor de tweede cheque gaat het aantal uur begeleiding van vier naar drie. Na zes jaar heb je opnieuw recht op twee cheques.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content