© Getty Images/iStockphoto

Wat gebeurt er met de partneralimentatie bij overlijden?

Wat gebeurt er als je een partneralimentatie krijgt op basis van een rechterlijke uitspraak en je ex-partner die de alimentatie betaalt voor jou komt te overlijden? We legden de vraag voor aan onze Plus-juristen.

Antwoord van de Plus-jurist: Krijg je bij een echtscheidingsprocedure voor de rechtbank een partneralimentatie na de echtscheiding, dan vervalt die op het moment dat jouw ex-partner overlijdt. Toch betekent dit niet noodzakelijk dat je met lege handen komt te staan. De wet laat je namelijk onder bepaalde voorwaarden toe om een alimentatie te vragen ten laste van de nalatenschap van jouw ex-partner. Meer bepaald is de nalatenschap van jouw ex-partner jou een levensonderhoud verschuldigd als je op het moment van het overlijden van jouw ex-partner behoeftig bent. De uitkering tot onderhoud is dan wat men een last van de nalatenschap noemt. Ze moet worden uitbetaald door alle erfgenamen en, zo nodig, ook door zij die testamentair waren begunstigd. Het aandeel van elke erfgenaam is evenredig met wat hij/zij uit de nalantenschap kreeg. Als jouw ex-partner heeft verklaard dat bepaalde legaten bij voorkeur boven de andere moeten worden voldaan, dan dragen die legaten in de uitkering tot onderhoud slechts bij voor zover de inkomsten van de andere niet volstaat.

Zorg er wel voor dat je deze alimentatie op tijd vordert. De termijn waarbinnen je dat moet doen bedraagt een jaar te rekenen van het overlijden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content