Wat is het gemiddelde maandloon in België?

De bruto maandsalarissen zijn in 1 jaar toegenomen met 10,15% in Vlaanderen en met 10,72% voor wie werkt in Brussel. Dat meldt loonberekenaar SD Worx maandag op basis van salarisgegevens van 400.000 voltijds werkende Belgen.

In Vlaanderen bedraagt het bruto mediaanloon nu 3.300 euro per maand voor voltijdse tewerkstelling, in Wallonië is dat 3.030 euro. Wie in Brussel werkt, verdient meer. Daar ligt het bruto mediaanloon op 3.650 euro (+10,72 procent).

“Door de automatische indexering zien werkgevers zich het laatste jaar geconfronteerd met een veel snellere stijging van de lonen”, zegt Virginie Verschooris van SD Worx. “De stijging zet zich door in alle provincies. Voor de laatste vier jaar samen, gaat het in totaal om bijna 20 procent: 18 procent in Vlaanderen en 19 procent in Brussel.”

Onder ‘bruto maand salaris’ wordt het maandelijkse bedrag op de loonbrief verstaan, zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. Dit bedrag houdt geen rekening met de extra loonelementen, noch met de kosten van de werkgever.

Wat is het gemiddelde maandloon in België?
© SD Worx

Enkele opmerkelijke verschillen

Het gaat om de mediaan; de helft van de mensen verdient dus meer dan 3.300 euro bruto, de helft minder. Er zijn belangrijke regionale verschillen:

  • Voor arbeiders

De mediaanwaarde van het brutoloon voor arbeiders is eind januari 2023 gestegen tot 2.906,5 euro, exclusief premies en sector- of andere extra’s. Limburg kent het hoogste mediaanloon (3.013,5 euro) voor arbeiders, Brussel het laagste (2.767,5 euro), al was de stijging in Brussel wel het hoogst met 12,6 procent.

  • Voor bedienden

Voor bedienden is regio Brussel ’the place to be’ met een mediaanloon van 4.220 euro. De privésector betaalt de laagste lonen in Namen (3.036 euro).

Partner Content