© belga

Wat je moet doen na de overstromingen?

Heeft je huis schade geleden door de overstromingen ? Dit moet je weten op het vlak van je verzekering.

1. Ben je gedekt ?

De brand-of woonverzekering is niet verplicht, maar 90 tot 95 % van de Belgische gezinnen heeft er één. Deze verzekering dekt verplicht ook schade die veroorzaakt wordt door noodweer zoals overstromingen. Als je woning werd gebouwd in een risicozone, vóór of binnen 18 maanden nadat die zone officieel als risicozone werd aangeduid, dan dekt je verzekering de schade die werd veroorzaakt door een overstroming. Maar werd jouw woning na die termijn van 18 maanden gebouwd, dan wordt het overstromingsrisico niet gedekt. (Bron: FOD Economie), tenzij je een bijkomende verzekering had afgesloten (en extra betaald hebt). Woningen die al voor 2008 (Vlaanderen) in een risicozone gebouwd werden, zijn wel gedekt. (ABC-verzekeringen).

2. Geef zo vlug mogelijk je schadegeval aan bij je verzekeraar

Zodra het water is weggetrokken en de noodtoestand is opgeheven, raadt Assuralia alle schadelijders aan om contact op te nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon. Die zal de nodige bijstand verlenen, dringende vragen beantwoorden en praktische wenken meegeven. In tweede instantie zal de verzekeraar de regeling van de schade in goede banen leiden en het eventuele bezoek van een expert inplannen.

3. Neem foto’s, noteer alles !

Neem ook, zodra het water is weggetrokken, zoveel mogelijk foto’s van de beschadigde goederen om aan te tonen dat het water schade toebracht. Duid bijvoorbeeld op je muur aan tot waar het water is gestegen. Maak een gedetailleerde inventaris van de goederen en geef zoveel mogelijk informatie : merk, serienummer,... Als je nog facturen hebt, voeg die dan toe. Hou ook alle rekeningen bij van aankopen die je deed om de schade te beperken, bijvoorbeeld een pomp om het water te evacueren

4. Wat hou je bij ?

Laat geen toestellen of meubels herstellen voordat de verzekeraar daar toestemming voor gegeven heeft. Enkel dringende herstellingen om ergere schade te voorkomen zijn toegelaten. Kleren, tapijten en andere stoffen die je onmiddellijk zou kunnen wassen, moet je in principe bijhouden. Neem er zeker foto’s van en vraag je verzekeraar wat je moet doen

5.En je auto ?

“Als een auto in de garage in je huis staat, valt die in principe onder de brandverzekering”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van Assuralia. “Maar schade door natuurrampen is ook courant opgenomen in de laagste categorie van omnium­verzekeringen, dus die zou je ook kunnen aanspreken.” (Bron: vrt NWS)

6. Wat met je tuin ?

Tenzij je een specifiek contract hebt, is schade aan voorwerpen die los staan in je tuin niet gedekt. Er zal ook geen tussenkomst zijn voor schade aan tuinhuisjes, zwembaden, hagen of aanplantingen, tenzij je een specifiek contract hebt.

7. Wat met het Rampenfonds ?

Sinds 2007 is overstromingsschade gedekt in elke brandverzekering voor particuliere woningen en kleine handelszaken. Het Rampenfonds speelt dus geen rol meer, tenzij het land- en tuinbouwschade betreft of tenzij een slachtoffer niet over een brandverzekering beschikt en hij of zij moet rondkomen met een leefloon (OCMW-steun)

Bronnen : Assuralia, FOD Economie, ABC-verzekeringen, vrtNWS

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content