© Getty Images/iStockphoto

Welke notaris roept de erfgenamen samen?

Een lezer stelt ons volgende vraag: “Mijn moeder heeft een testament laten maken door haar notaris. Moet deze notaris de erfgenamen samenroepen? Of is dat de notaris die de aangifte van nalatenschap zal doen? En wat als wij de aangifte zelf zouden doen?”

“Wanneer de notaris een authentiek testament opmaakt, dan zal hij dit steeds registeren in het C(entraal)R(egister)T(estamenten)”, vertelt Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be. “Bij de opmaak van de akte van erfopvolging zal de notaris een opzoeking doen in het CRT. Hieruit zal dan het bestaan van dit testament blijken. Het is de notaris die de erfenis afwikkelt die een kopie van het (laatst gekende) testament zal opvragen bij de notaris die het testament heeft opgemaakt. Het is vervolgens aan de notaris die de erfenis afwikkelt om de erfgenamen en/of legatarissen op de hoogte te brengen van de inhoud van dit testament, niet de notaris die het testament heeft opgemaakt, tenzij dit dezelfde is. Dit hoeft niet per se op een fysieke samenkomst te zijn, dit zou ook per brief of e-mail kunnen.”

“Uiteraard kan de notaris die destijds het testament heeft opgesteld maar op de hoogte zijn van het overlijden als het hem werd meegedeeld”, gaat notaris Bohyn verder. “Hij mag de inhoud van het testament enkel meedelen als hij hiertoe wordt verzocht door de erfgenamen, legatarissen of een andere notaris mits voorlegging van een overlijdensattest én de opzoeking uit het CRT. Hieruit moet immers blijken dat de persoon is overleden en dat die notaris het laatste testament bewaart.”

“De erfgenamen kunnen inderdaad zelf de fiscale aangifte doen, ze moeten daarvoor dus niet noodzakelijk beroep doen op een notaris. Maar ze kunnen niet zelf een akte van erfopvolging opmaken. Dit is o.a. nodig om de bankrekeningen te kunnen vrijgeven. N.a.v. de opmaak van deze akte van erfopvolging zal steeds blijken of er al of niet testamenten zijn geregistreerd in het CRT.”

Partner Content