© ISTOCK

Welke service krijg je bij een vermogen van 25.000 euro?

Financiële instellingen laten klanten met een relatief beperkt vermogen niet langer in de kou staan. Vandaag bieden ze aangepaste beleggingsformules aan, bij gebrek aan oplossingen op maat.

De markt van het vermogensbeheer omvat twee categorieën mensen: de gefortuneerde klanten (met een vermogen van meer dan één miljoen dollar) en de grote middenmoot (met 100.000 tot één miljoen dollar). De groep die in de kou blijft staan, zijn de klanten met minder dan € 100.000 vermogen. En dat zijn er veel in ons land, waar de pensioenen door de Staat worden herverdeeld en gefinancierd door beleggingen in een verzekeringskleedje. Al komt daar toch stilaan verandering in: financiële instellingen maken nu ook de ‘kleine vermogens’ het hof, daartoe aangespoord door de specifieke situatie van de rente.

Vanaf 25 euro stap je al in een automatisch beleggingsfonds.

Spaarders zijn niet tevreden met het bodemrendement op spaarboekjes, maar de banken evenmin. Zij moeten hun liquide middelen immers aan de centrale bank toevertrouwen, die hen daarvoor een negatieve rente van -0,40 procent aanrekent. De financiële instellingen hebben er dus alle belang bij hun klanten de weg te wijzen naar andere beleggingen. Een evolutie die in de hand wordt gewerkt door de regelgeving, door de beleggingsprofielen die aangeven welke producten banken elke klant mogen aanbieden, en door de technologische vooruitgang die het beleggingsadvies heeft geautomatiseerd. Verwacht je echter niet aan een aandelen- en obligatieportefeuille op maat. Het aanbod bestaat uit een selectie van fondsen, met andere woorden structuren die beleggingen collectief beheren.

Beleggen op je eigen ritme

Het overgrote deel van de spaarders verkiest nog steeds het spaarboekje boven beleggingsproducten. En dat ondanks haar ondermaatse rendement: almaar meer banken hanteren het wettelijke minimum van 0,11% rente. De belangrijkste rem is uiteraard de angst om risico’s te nemen en verlies te lijden. Om de grootste twijfelaars over de streep te trekken, stellen zowat alle banken vandaag automatische beleggingsplannen voor. Concreet beslis jij hoeveel je belegt (vaak vanaf € 25), hoe vaak (maandelijks, elk trimester... ) en in welk fonds dat bij je profiel past. Alles verloopt dus automatisch, wat (beginnende en ervaren) beleggers toelaat hun emoties de baas te blijven als de markt een flinke duik neemt. Het beste moment om te beleggen blijft immers nog altijd op het dieptepunt.

Beheersmandaat vanaf € 15.000

Onlineplatforms gaan er prat op gratis advies en vermogensbeheer aan te bieden... die zich beperken tot een selectie- en ratingsysteem van producten zoals fondsen. Sommige instellingen gaan nog een stap verder. ‘Vandaag biedt Keytrade Bank discretionair vermogensbeheer aan vanaf € 15.000’, zegt Geert Van Herck, Chief Strategist bij de belangrijkste onlinebank van ons land. Concreet zet de klant de krijtlijnen uit via zijn risicoprofiel en vertrouwt hij het beheer van zijn vermogen toe aan de bank. Zijn middelen worden belegd in verschillende trackers of ETF’s (exchange-traded funds), beursgenoteerde indexfondsen dus. ‘In totaal maakt Keyprivate gebruik van twaalf EFT’s die vijf (geografische) segmenten van de aandelenmarkt coveren, vijf verschillende types obligaties, goud en industriële metalen. Het vermogen van de klant wordt verdeeld over verschillende trackers, in functie van zijn profiel en de aanbevelingen van het investeringscomité van de bank dat maandelijks samenkomt. Alles wordt geanalyseerd door een krachtig algoritme dat de ideale samenstelling van de portefeuille bepaalt om het rendement te maximaliseren.’ Aan dit maandelijkse rapport en de online opvolging hangt uiteraard een prijskaartje vast van 0,90 procent per jaar. En dat gaat natuurlijk van het rendement af, ook al wordt er benadrukt dat werken met trackers toelaat de kosten te drukken die rechtstreeks door de fondsen worden afgehouden.

0,2 procent per jaar bedragen de beheerskosten bij indexfondsen. Dat is vijf tot tien keer minder dan bij klassieke fondsen.

Keytrade Bank beperkt zich evenwel tot het beheren van je vermogen, verwacht dus geen advies op het vlak van de fiscaliteit of een vermogensoverdracht.

Onbereikbare planning

Dat is bij andere instellingen niet anders. Het merendeel van de instellingen met naam en faam die we hebben bevraagd, bevestigt dat de raadgevers in hun agentschappen in grote lijnen de wetgeving aan hun klanten mogen uitleggen maar geen oplossingen op maat mogen aanbieden. Marc Danneels van Beobank verduidelijkt dat de bank haar klanten mag aanbevelen een beroep te doen op EY (het vroegere Ernst&Young) waarmee deze bank samenwerkt. Wat toch duur uitvalt bij een beperkt vermogen. Marc Hainaut van Belfius steekt niet onder stoelen of banken dat de interne experts van de bank zich met grotere vermogens bezighouden, zowel individuele als familievermogens.

De beperkingen op het vlak van vermogensadvies hebben alles te maken met de almaar complexere fiscaliteit en vooral met de reglementering van het beroep van financial planner die sinds de wet van 2014 van kracht is. Advies geven is sindsdien veel meer omkaderd – met name wat betreft de preventie van belangenconflicten – en mag niet langer worden verstrekt tijdens een eenvoudige ontmoeting met je bankier. Elke aanbeveling over vermogensplanning moet op papier staan en houdt verplichtingen in voor de financiële instelling (of de onafhankelijke financial planner).

Segmenteringsstrategie

Bij TreeTop zitten alle klanten in hetzelfde schuitje, bevestigt medeoprichter Jacques Berghmans. Je hebt al toegang tot de producten van deze beheersgroep vanaf € 250, zowel wat de indexfondsen van de wereldbeurzen – die eigen zijn aan TreeTop – als wat de klassieke fondsen betreft, ‘die overigens meer dan bovengemiddeld goed presteren’, verduidelijkt Jacques Berghmans.

De klant krijgt modelportefeuilles aangeboden om zijn vermogen over de verschillende beschikbare fondsen te spreiden, hij heeft toegang tot een service desk (via de telefoon en online) en zal worden doorverwezen naar een raadgever gespecialiseerd in vermogensplanning. Wie over een belangrijk vermogen beschikt kan bovendien rekenen op een persoonlijke raadgever.

86 procent van de klassieke fondsen in Europa deed het de voorbije jaren slechter dan hun referentie-index.

Bij Belfius hebben klanten die over minstens € 50.000 beschikken toegang tot het Belfius Personal Global Portfolio. Dit fonds belegt in trackers en wordt onderverdeeld in drie compartimenten op basis van de maximaal toegestane volatiliteit (low, medium of high). Dit laat toe de risiconame af te stemmen op de situatie op de financiële markten. De financiële adviseurs van de bank wijzen je de weg naar het of de meeste geschikte compartimenten. De lopende kosten – die rechtstreeks door het fonds worden afgehouden – bedragen 1,54 procent per jaar (inclusief de gebruikelijke belastingen en beheerskosten).

Voor wie over een kleiner vermogen beschikt, heeft Belfius Fullinvest. Dat zijn gemengde fondsen met drie compartimenten die afgestemd zijn op de belangrijkste risicoprofielen. De belegger kan met een enkele operatie investeren in een volledige portefeuille die veel verschillende aandelen en obligaties bevat. De lopende kosten bedragen 1,56 procent (waarvan 1,15 procent beheerskosten). Die komen bovenop de toch relatief hoge instapkosten (2,50 procent).

Het aanbod van Belfius is kenmerkend voor wat je bij de meeste banken aantreft.

Het groeiende succes van indexfondsen

Bij een klassiek beleggingsfonds dat actief wordt beheerd belegt een team van beheerders de kapitalen die worden samengebracht met het doel beter te presteren dan de markt. De maatstaf is het brede gamma aan indexen die zowel de evolutie van de (belangrijkste) aandelen als van de obligaties meten. Maar in werkelijkheid deed 86% van de fondsen die de voorbije jaren in Europa werden verkocht het volgens S&P slechter dan hun referentie-index.

Dat resultaat heeft tot de uitbouw van indexbeheer geleid, waarbij de ‘passieve’ fondsen genoegen nemen met het kopiëren van de referentie-index. Daarvoor is uiteraard geen team van beheerders nodig, waardoor de kosten tot 0,2% per jaar worden beperkt. Dat is vijf tot tien keer minder dan bij klassieke fondsen. Volgens Moody’s is passief beheer vandaag al wereldwijd goed voor 6.000 miljard dollar en betekent dit beheer nu al een belangrijke winstderving voor de financiële sector. En die is nog niet uit de zorgen, want Moody’s schat dat het aandeel van de activa in passief beheer in de Verenigde Staten binnen vier tot zeven jaar zo goed als zal verdubbelen, tot 50%.

In België is TreeTop twee jaar geleden met een indexfonds van wereldbeurzen gestart en almaar meer algemene en privébanken doen een beroep op ETF’s, trackers en andere indexfondsen. Om te beleggen op de financiële markten maar ook in grondstoffen. Met sommige producten kan je bijvoorbeeld in fysiek goud beleggen. Elk effect vertegenwoordigt een hoeveelheid edel metaal dat bewaard wordt in kluizen.

Beheerskosten

Beobank deelt zijn gewone klanten niet op. De bank werkt met een open architectuur en stelt een selectie van fondsen voor afkomstig van haar tien gerenommeerde beheerders. Daarbij ook ‘multi-actieve’ fondsen die geschikt zijn voor een kapitaal van € 25.000. Deze fondsen aangepast aan elk beleggersprofiel, worden ook vermogensfondsen genoemd omdat ze beleggen in verschillende types financiële activa (obligaties, aandelen, liquiditeiten, zelfs goud, enz.) en worden actief beheerd. Vanuit beheersoogpunt zijn deze producten uiteraard praktisch en ze worden dan ook zelfs almaar vaker gebruikt door prestigieuze privébanken – die hun deuren gesloten houden voor een kapitaal van € 25.000. Vergeet echter de kosten en prestaties van de producten die financiële instellingen voorstellen niet te vergelijken.

Algemeen genomen schommelen die kosten tussen 1 procent en 2 procent per jaar, alles inbegrepen. Je kan dus geld besparen door zelf je vermogen te beheren. De financiële instellingen kunnen je zelfs (gratis) marktanalyses bezorgen, die je kan aanvullen met informatie uit de gespecialiseerde pers, zoals Moneytalk en Inside Beleggen van Trends.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content