© Getty Images

Wettelijk samenwonen beëindigen: denk hier aan!

Wettelijke samenwoners hebben een beperkt erfrecht. Ze kunnen dit uitbreiden in een testament. Maar dingen kunnen veranderen. De wettelijke samenwoning kan stopgezet worden, maar daarmee is het testament nog niet herroepen…

Even naar de gemeente voor een verklaring van wettelijke samenwoonst… en je bent een wettelijke samenwoner. Dat ‘statuut’ geeft jou een aantal rechten en plichten. Wettelijk samenwonende partners erven van elkaar, maar niet zoveel als gehuwde koppels. Via de wet erven ze het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad. Willen ze elkaar meer nalaten, dan kunnen ze dat doen in een testament. Zo kunnen ze elkaar bijvoorbeeld de volle eigendom van de gezinswoning nalaten in plaats van enkel het vruchtgebruik. Maar let op, hebben ze kinderen, dan zullen de kinderen altijd hun ‘reservatair deel’ kunnen opeisen. Dat is niet zo bij gehuwde koppels die elkaar via een huwelijksovereenkomst meer hebben toegekend dan wat de wet hen toekent.

En wat als er een einde komt aan de wettelijke samenwoning? Het is zelfs genoeg dat één van de partners dit eenzijdig beslist. De wettelijke samenwoning stopt dan wel, maar… het testament is er nog altijd. Het testament moet herroepen worden, zo niet zal het uitgevoerd worden, ook al leeft het koppel niet meer wettelijk samen.

Een samenlevingsovereenkomst

Wettelijk samenwonen is een manier van samenwonen die juridische gevolgen (waaronder een beperkt erfrecht) meebrengt. Zowel wettelijke als feitelijke samenwoners kunnen een samenlevingsovereenkomst opmaken. Wettelijke samenwoners moeten daarvoor naar de notaris, feitelijke samenwoners niet. Sluit de notaris de samenlevingsovereenkomst af, dan wordt ze geregistreerd in het Centraal Register voor Huwelijkscontracten en Samenlevingsovereenkomsten.

In de samenlevingsovereenkomst kunnen ze tal van zaken opnemen, zoals een regeling over de kosten van het huishouden. Maar elkaar (extra) erfrechten toekennen kan enkel in een testament, niet in een samenlevingsovereenkomst.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content