© Getty Images

Ziek tijdens je vakantie

Je wordt ziek tijdens je vakantie. We wensen het niemand toe, maar het kan gebeuren. Gelukkig ben je sinds dit jaar je vakantiedagen niet kwijt.

Word je ziek voordat je op vakantie vertrekt en je blijft ziek gedurende een deel of heel je verlofperiode, dan wordt dit als ziekte beschouwd. Je hebt dan het recht om later in het jaar de vakantiedagen op te nemen. Dat was vroeger zo en vandaag nog altijd.

Anders is het wanneer je ziek wordt tijdens je vakantieperiode. Tot vorig jaar was je dan je vakantiedagen kwijt. Sinds 1 januari 2024 is de wetgeving op dit vlak veranderd, om in orde te zijn met een Europese richtlijn. Word je ziek tijdens je vakantieperiode, dan mag je je vakantiedagen die samenvallen met dagen arbeidsongeschiktheid op een later moment opnemen. Voor de ziektedagen die tijdens je verlofperiode vallen, krijg je gewaarborgd loon. Deze nieuwe regel geldt voor de ziekte die zich voordoet tijdens je wettelijke vakantiedagen, niet voor andere vakantiedagen zoals anciënniteitsdagen of dagen arbeidsduurvermindering.

Je moet jouw werkgever wel op tijd verwittigen dat je ziek bent en sowieso een ziektebriefje bezorgen. Je moet ook je verblijfplaats doorgeven als je je op een ander adres bevindt dan het adres dat jouw werkgever kent.

Wil jij graag de niet-opgenomen vakantiedagen aansluitend opnemen (en dus niet later in het jaar), dan moet jouw werkgever daarmee akkoord gaan.

En wat bij een langdurige ziekte?

Stel dat je lang ziek bent en daardoor niet al je vakantiedagen kan opnemen in het vakantiejaar? In dat geval kan je je niet opgenomen vakantiedagen overdragen tot 24 maanden volgend op het einde van het vakantiejaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content