© Getty Images/iStockphoto

Zorgvolmachten en testamenten zijn populair

Veel mensen maken zich zorgen over hun oude dag. Notarissen krijgen dan ook veel vragen over zorgvolmachten, testamenten, huwelijkscontracten. Gevoelige zaken, waarvoor je best even tijd neemt.

‘De Notarisbarometer is al een tijdje een vaste waarde om de vastgoedactualiteit te volgen. Om nu ook een beter zicht te krijgen op familiale zaken lanceert www.notaris.be de eerste editie van de Familiebarometer’, zo laat de Federatie van Notarissen weten in een persbericht. Familiale zaken worden steeds ingewikkelder. Geen wonder dus dat notarissen veel vragen krijgen over zorgvolmachten, testamenten en huwelijkscontracten. Deze zaken hebben trouwens ook vaak te maken met voorzorgen nemen voor de oude dag.

Testament

We kunnen het niet genoeg herhalen: woon je feitelijk samen, dan erf je niet van elkaar. Wil je elkaar iets nalaten, dan moet je een testament maken. Blijkbaar gebeurt dit ook vaak, want de cijfers in de Familiale barometer wijzen op een stijgende interesse voor testamenten.

In het persbericht van het notariaat staat: ‘In de eerste zes maanden van 2017 bleef het aantal geregistreerde testamenten zo goed als stabiel: -0,6% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2016. Opvallend: het aantal geregistreerde eigenhandig geschreven testamenten lag nog nooit zo hoog. In vergelijking met het 1ste semester van 2012 lieten bijna +40% meer mensen hun eigenhandig geschreven testament registreren bij hun notaris.

Het notarieel testament blijft erg populair. De begeleiding en het advies van de notaris zorgen ervoor dat mensen zeker zijn dat de regelingen die ze troffen i.v.m. hun nalatenschap volledig en correct worden uitgevoerd na hun overlijden. Op deze manier worden latere betwistingen vermeden.’

Ook voor wie wettelijk samenwoont kan een testament een nuttig instrument zijn. Wettelijk samenwonende partners hebben wel een erfrecht, maar dat is beperkter dan voor partners die gehuwd zijn. Wil je je wettelijk samenwonende partner meer nalaten dan wat de wet voorziet, dan maak je best een testament.

Een zorgvolmacht

De Federatie van het notariaat laat weten: ‘Steeds meer burgers willen hun zaken geregeld zien. Ze willen voorbereidingen treffen wanneer ze later het beheer ervan niet meer zelfstandig kunnen of willen afhandelen. Dit kan via een zorgvolmacht. Hierbij geef je aan een vertrouwenspersoon volmacht om bepaalde handelingen te stellen in de plaats van de volmachtgever.

De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen en wordt jaar na jaar populairder. Zo werden er in 2016 +60% meer zorgvolmachten afgesloten dan in 2015. In het 1ste semester 2017 bedroeg de stijging net geen +40% in vergelijking met dezelfde periode in 2016, met gemiddeld zo’n 2.200 zorgvolmachten per maand.’

In de praktijk gebeurt het vaak als volgt: de ouders geven eerst aan elkaar en later aan de kinderen een volmacht om hun vermogen te beheren voor het geval ze later onbekwaam worden door dementie of een andere geestesziekte (‘wilsonbekwaam’).

De zorgvolmacht wordt geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten. De Koninklijke Federatie van Belgische notarissen houdt dit register bij. Uiteraard moet de volmacht geregistreerd worden in dat register op het moment waarop de volmachtgever nog volledig gezond van geest is. Je geeft dus zo’n zorgvolmacht op het moment waarop je nog perfect geestelijk gezond bent, voor het geval je onbekwaam zou worden. Vaak wordt een zorgvolmacht dus veiligheidshalve opgemaakt, maar hoopt men uiteraard ze nooit nodig te hebben.

Huwelijkscontracten

De Federatie van het notariaat maakt volgende cijfers bekend: ‘4 op 10 gehuwden kiezen ervoor om te huwen met een huwelijkscontract. Wanneer mensen een huwelijkscontract laten opmaken, kiest het merendeel (68,9%) voor het stelsel van scheiding van goederen als kader om hun vermogen te regelen. De ‘algehele gemeenschap’, het stelsel waarbij alles gemeenschappelijk is en dus het vermogen aan beide partners toebehoort, vertegenwoordigt amper 1%.In 10% van de huwelijksovereenkomsten wordt gekozen voor het wettelijk stelstel waarbij men binnen de huwelijksovereenkomst bijkomende specifieke regelingen treft, bijvoorbeeld i.v.m. extra bescherming bij overlijden.’

Partner Content