© Getty Images

Rijden op aardgas

Plusmagazine.be Onlineredactie

Rijden op aardgas (CNG) is een manier om autorijden milieuvriendelijker te maken. De technologie is betrouwbaar en het rijden met en tanken van CNG verloopt even vlot als bij benzine of diesel.

Rijden op gas is niet nieuw. In België en Nederland is Liquified Petrol Gas (LPG) decennialang vrij populair geweest, want beduidend goedkoper aan de pomp dan benzine of diesel. LPG is een nevenproduct dat gevormd wordt bij de raffinage van aardolie, het bestaat uit een mengsel van propaan en butaan dat wordt gecomprimeerd. Compressed Natural Gas (CNG) is van recentere datum en is niets anders dan het vertrouwde aardgas waarmee we onze woning verwarmen. Voor gebruik in de auto wordt aardgas dat voor 85 à 95 procent uit methaan bestaat, samengeperst of vloeibaar gemaakt. Het vervoer van aardgas geschiedt via een ondergronds transport- en distributienet.

Milieuvriendelijker

Aardgas is wereldwijd in voldoende hoeveelheden beschikbaar. Het verlaagt de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen, vermindert de afhankelijkheid van aardolie en vereenvoudigt het gebruik van hernieuwbare energieën. In tal van Europese landen bestaat er een goed uitgebouwde infrastructuur. Gas tanken kan al op meer dan 130 plaatsen in België. En daar komen er elke maand.

CNG is veel milieuvriendelijker dan de klassieke fossiele brandstoffen. CNG stoot 90 procent minder NOx, 77 procent minder fijnstof en 7 tot 16 procent minder CO2 uit dan een diesel of benzine. Omdat een CNG-auto geen roet uitstoot, is een roetfilter overbodig. Met 1 kg CNG omzeggens even ver rijdt als met 1 liter diesel. De prijs ligt evenwel een stuk lager.

Fiscaal voordeel

Rijden op CNG is ook fiscaal voordeliger. In Vlaanderen betaal je geen belasting op de inverkeersstelling en verkeersbelasting. In Wallonië kan je bij je distributienetbeheerders Resa en Ores een premie van € 500 ontvangen.

Helaas zijn er ook nadelen verbonden aan rijden op aardgas. Aardgas is dan wel een zuivere brandstof, maar als je ook rekening houdt met de ontginningsmethode, dan scoort ze heel wat minder goed. Zo bestaat aardgas voor het grootste deel uit het broeikasgas methaan. Tijdens de ontginning lekt daarvan steeds een deel onzichtbaar weg. Om het probleem van methaanlekken te omzeilen, zouden CNG-auto’s zo snel mogelijk moeten overschakelen op 100% biomethaan. Dat komt namelijk niet uit de aardbodem, maar uit groene vergistingsinstallaties. De mogelijkheden zijn er, maar voorlopig is er in ons land één tankstation dat volledig draait op biomethaan. Het is gelegen langs de Werkhuizenkaai in Brussel en wordt uitgebaat door Total Belgium.

Partner Content