© Getty Images/fStop

Deze vaccins zijn onmisbaar

Vaccins worden toegediend voor actieve immunisatie. Ze beschermen niet alleen uzelf maar ook de mensen rondom u.

Griep

Waarom? Zowel bij kwetsbare groepen, ouderen maar soms ook bij gezonde mensen kan griep tot ernstige complicaties leiden, zoals hart- en longaandoeningen. Het influenzavirus wisselt elk jaar wat van gedaante. Vandaar dat de Wereldgezondheidsorganisatie telkens opnieuw de samenstelling van het vaccin bijstuurt.

Wie? Alle 65-plussers, iedereen met een of andere chronische aandoening, zorgmedewerkers, zwangeren, en mensen die samenwonen met een risicopersoon. Voor hen is de vaccinatie grotendeels terug-betaald.

Wat? Ook het griepvaccin voor deze winter is een niet-levend vaccin en bestaat uit deeltjes van vier griepvirusstammen, twee A- en twee B-stammen. Kostprijs: aan terugbetaling 4,08 euro, met verhoogde tegemoetkoming 2,45 euro

Wanneer? Vanaf eind oktober- begin november.

Pneumokokken

Waarom? Pneumokokkenbacteriën blijken in hoge mate resistent tegen antibioticabehandelingen. Dat maakt vaccinatie extra belangrijk, niet alleen om ernstige verwikkelingen zoals een longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging te voorkomen, maar ook om deze bacteriën op termijn gevoelig te houden tegen de enige remedie: antibiotica.

Er zijn steeds meer en betere vaccins tegen pneumokokken beschikbaar die een veel bredere bescherming bieden tegen gevaarlijke types. Momenteel wordt het 20-valent vaccin aanbevolen (80,98 euro). Er is ook een 23-valent vaccin (33,66 euro). De Hoge Gezondheidsraad geeft de voorkeur aan het 20-valent vaccin als eerste of enige vaccin.

Wie? Alle 50-plussers met chronische aandoeningen.

Wat? Voor 50-plussers met een chronische aandoening: een eerste vaccinatie met het 20-valent vaccin en na vijf jaar een herhaling met het 23-valent vaccin. Voor gezonde volwassenen (65-85 jaar): een eenmalige vaccinatie met het 20-valent vaccin. Voor mensen met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie (bv. immuunstoornis) bestaat een aangepast schema. Deze vaccins worden niet terugbetaald, al voorzien sommige ziekenfondsen wel in een kleine tegemoetkoming.

Wanneer? Het hele jaar door.

Zona (herpes zoster of gordelroos)

Waarom? Leeftijd is in het geval van gordelroos een erg bepalende factor. Vanaf 50 jaar neemt de kans toe dat het virus, dat quasi iedereen in zijn kindertijd oploopt, opnieuw actief wordt. Vanaf 60 jaar gaat die curve steiler omhoog en stijgt de kans op complicaties, zoals aanhoudende zenuwpijn of oogproblemen. In heel wat Europese landen worden 60-plussers en risicogroepen daarom al systematisch gevaccineerd tegen gordelroos. Ons land loopt op dat vlak achter.

Wie? De Hoge Gezondheidsraad beveelt het vaccin sterk aan voor 60-plussers en mensen met een verzwakte immuniteit.

Wat? Sinds 2022 is er een nieuw vaccin tegen zona beschikbaar (Shingrix). Prijs: 170 euro, en er zijn twee doses vereist.

Wanneer? Het hele jaar door.

Tetanus, difterie, kinkhoest

Waarom en wie? Het combinatievaccin dat tegen deze drie infectieziekten beschermt, moet elke 10 jaar worden herhaald bij alle volwassenen. Als de arts dit bestelt via Vaccinnet (Vlaanderen), is het volledig gratis.

Wanneer? Het hele jaar door.

Covid

Waarom? Tegen oktober wordt een nieuwe piek van besmettingen verwacht. Anders dan bij griep, die seizoensgebonden optreedt, zijn covidinfecties er zowat het hele jaar door, maar ook iets vaker tijdens de winterperiode.

Wie? Een gratis herhalingsprik met een aangepast covidvaccin dat beschermt tegen de nu circulerende varianten is aanbevolen voor 65-plussers, mensen met onderliggende aandoeningen en zwangeren.

Wat? De jaarlijkse covidvaccinatie wordt vergelijkbaar met het beleid tegen griep. Je mag ook beide vaccins gelijktijdig laten zetten. Dat kan via de huisarts of de apotheker. “Zo’n gelijktijdige vaccinatie is praktisch, maar wanneer we zouden merken dat de pieken van beide infecties niet gelijklopen, laat je je beter op aparte momenten vaccineren om maximaal beschermd te zijn.”

Wanneer? Vanaf september, verder kan het het hele jaar door, afhankelijk van verwachte besmettingspieken.

Lees meer over:

Partner Content