© Getty Images

Tandartsen mogen bepaalde prestaties duurder aanrekenen

Geconventioneerde tandartsen, dat zijn diegenen die de officiële ereloontarieven respecteren, mogen in de toekomst voor een aantal prestaties zoals het trekken van tanden, sommige vullingen, radiografieën of voor sommige prothesen meer aanrekenen. Dat is het gevolg van een akkoord dat de tandartsen en de ziekenfondsen hebben bereikt.

Voor de klant betekent dit dat hij voor sommige prestaties iets meer uit eigen zak zal moeten betalen. Er zijn wel uitzonderingen voor sociale categorieën en voor min18-jarigen. De tandarts moet de klant ook op voorhand verwittigen. Voor de tandartsen zelf, die al lang klagen dat ze niet genoeg vergoed worden voor bepaalde verrichtingen, creëert het akkoord meer flexibiliteit. ‘De bedoeling is dat er meer tandartsen zich zouden conventioneren’, aldus Hanson, wat dus meer tariefzekerheid moet bieden aan de patiënt.

Volgens de socialistische mutualiteit waren het ontzettend moeilijke onderhandelingen, waarbij gekozen moest worden “tussen de pest en de cholera. We hadden de keuze tussen geen akkoord en dus volledige tariefvrijheid, of een akkoord met beperkte tarifaire vrijheid”, klinkt het.

Het akkoord tussen tandartsen en ziekenfondsen geldt voor twee jaar en zal eind dit jaar worden geëvalueerd, aldus de socialistische mutualiteit. Als bijvoorbeeld niet meer tandartsen zich hebben geconventioneerd, dan kan het akkoord mogelijk niet worden verlengd in 2021. Nationaal zijn momenteel 60,5 procent van de tandartsen geconventioneerd (57,5 procent in Vlaanderen) en het streefdoel is 65 procent tegen 1 december 2020. De voorbije jaren daalde het aantal geconventioneerde tandartsen gestaag, zodat in sommige regio’s minder dan de helft van hen de officiële ereloontarieven hanteert.

Partner Content