© Getty Images

Wat na een langdurige ziekte?

Wat zijn je rechten, maar ook je plichten tegenover je werkgever als je na een langdurige ziekte weer aan slag wil?

Kan je na een langdurige ziekte, zoals een burn-out, je functie weer opnemen en onder welke voorwaarden? Is je werkgever verplicht om je weer in dienst te nemen als je gedeeltelijk werkongeschikt bent? En wat gebeurt er als je permanent arbeidsongeschikt wordt verklaard? Catherine Legardien, jurist bij Partena professional, geeft antwoord op deze en andere vragen.

Je bent hersteld van een langdurige ziekte. Wat gebeurt er vervolgens?

Catherine Legardien: Je werkgever moet je dan heraanstellen in je functie en dit onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor je arbeidsongeschiktheid. Dat is het principe. Maar in de praktijk ligt die herintegratie soms ingewikkelder. Want als je ziekteperiode redelijk lang heeft geduurd, kan het zijn dat je job intussen is opgeheven of dat er binnen het bedrijf een reorganisatie werd doorgevoerd. Op dat moment moeten jij en je werkgever gaan samenzitten om nieuwe arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Daarbij moet dan rekening worden gehouden dat de werkomstandigheden van voor je arbeidsongeschiktheid werd, zoveel mogelijk behouden blijven.

Betekent dit ook dat dezelfde salarisvoorwaarden blijven gelden?

Catherine Legardien: Uiteraard. Er is geen sprake van dat er aan je loon wordt geraakt. Dit geldt niet alleen voor je loon zelf, maar ook voor alle extra voordelen die met je loon samenhangen, zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen, de groepsverzekering, enz. Hetzelfde geldt eveneens voor je werkuren. Werkte je voorheen voltijds van 9 tot 17 uur, dan moet je deze oorspronkelijke werkregeling kunnen verderzetten.

Wat als je na een langdurige ziekte niet meer meekan op het werk?

Catherine Legardien: In sommige sectoren, zoals IT en het bankwezen (digitalisering), kan er op een jaar, of zelfs op een paar maanden veel veranderen. Waardoor je werkgever niet langer weet hoe hij je bij je terugkeer dezelfde functie uit het verleden kan aanbieden. Hij kan dit oplossen door je, indien mogelijk, een gelijkwaardige functie binnen het bedrijf voor te stellen. Of hij kan je een bijscholing laten volgen, zodat je opnieuw in een gelijkwaardige functie kan worden ingezet. Maar dit soort beslissingen moet in principe worden onderhandeld tussen jou en je werkgever. Beide partijen moeten rond de tafel gaan zitten en een toekomstplan uitwerken.

Wat als de verstandhouding intussen zoek is? Kan je werkgever dan je vertrek eisen?

Catherine Legardien: In de praktijk is dit een erg delicate kwestie. Het komt erop neer dat je werkgever jou vraagt om zelf ontslag te nemen. Zoiets kan een bedrijf niet maken. En je ontslaan? Ook dat houdt grote risico’s in...

Over welk risico spreken we dan?

Catherine Legardien: Je kan als werknemer dan een klacht indienen voor onrechtmatig ontslag en discriminatie op grond van je gezondheidstoestand. Je werkgever moet vervolgens haarfijn kunnen aantonen dat jouw terugkeer een probleem is en bovendien moet hij bewijzen dat hij geen andere keuze heeft dan je te ontslaan.

Ben je als langdurig zieke werknemer permanent beschermd?

Catherine Legardien: Hierbij is het zogenaamde re-integratietraject van belang, een evaluatie die wordt opgestart door de preventieadviseur-arbeidsarts. Hij oordeelt of je tijdelijk of permanent geschikt bent om weer aan de slag te gaan. Stel, je bent arbeider, je bent al enige tijd werkonbekwaam en je hebt nog niet aangegeven terug te willen keren. Dan kan je werkgever, maar ook jij als werknemer en zelfs de adviserend arts van je ziekenfonds, de preventieadviseur-arbeidsarts om een re-integratietraject vragen.

Dit kan dan leiden tot een plan met daarin concrete en gedetailleerde voorstellen voor mogelijke aanpassingen van je werksituatie of een beschrijving van andere mogelijke functies. Bedoeling is om je de mogelijkheid te geven naar een meer geschikte of een andere baan terug te keren. De enige weg via dewelke je werkgever kan vaststellen dat jij permanent ongeschikt bent voor de job is eveneens via dit re-integratietraject. Het is dus in bepaalde gevallen ook de manier om je contract te kunnen beëindigen op grond van medische overmacht (lees ook: Verbreking door medische overmacht).

Verbreking door medische overmacht

Je kan vanaf je eerste maand arbeidsongeschiktheid een re-integratietraject aanvragen. Je werkgever van zijn kant moet daarmee wachten tot de vierde ononderbroken maand van arbeidsongeschiktheid, of tot je behandelende arts een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid bezorgt.

Na ontvangst van de aanvraag heeft de preventieadviseur-arbeidsarts 40 dagen de tijd om conclusies te trekken. Het is ook die arts die je uitnodigt voor een re-integratiebeoordeling, die moet vaststellen of je je baan terug kan opnemen en of er een aangepaste job nodig is. Rekening houdend met je gezondheidstoestand wordt ook bepaald op welke manier die re- integratie kan gebeuren.

Verschillende scenario’s worden bekeken. Die kunnen variëren van een terugkeer naar je vroegere job met eventueel faciliteiten, tot een beoorde-ling dat je permanent ongeschikt bent om het overeengekomen werk te hervatten. Enkel in dit laatste geval of wanneer een re-integratieplan niet mogelijk is of door jou wordt geweigerd, is een beëindiging van je arbeids- contract op grond van medische overmacht mogelijk. Die verbreking moet dan door jou en je werkgever samen in een overeenkomst worden vastgelegd. En als je die overeenkomst niet wil tekenen? Dan kan je werkgever je arbeidscontract eenzijdig ontbinden wegens medische overmacht. Jij hebt dan wel nog een recht van verhaal voor de arbeidsrechtbank.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content