© Getty Images/iStockphoto

Een op de tien gepensioneerden krijgt pensioen in buitenland uitbetaald

In 2016 betaalde de Pensioendienst ongeveer 37 miljard euro aan pensioenen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Federale Pensioendienst. Eén op de tien gerechtigden verblijft in het buitenland, vooral Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland zijn – in die volgorde – populaire pleisterplaatsen voor Belgische gepensioneerden.

“Als we het bedrag van 37 miljard euro in biljetten van 10 euro naast elkaar leggen, coveren we een afstand van om en bij de 470.000 km of 1,22 keer de afstand tussen de Aarde en de Maan”, zo heeft de Federale Pensioendienst berekend. De 37 miljard euro werd gestort aan 2.015.338 gerechtigden. In 2016 telde ons land welgeteld 158.484 gepensioneerden meer dan 5 jaar eerder, of een verhoging van 8,54 pct. In 2015, was de toename 1,8 pct tegen 2,26 pct tussen 2013 en 2014. “Ondanks een continue toename van het aantal gerechtigden, beginnen de cijfers een zekere constante te vertonen”, noteert de Pensioenndienst in zijn jaarverslag.

Goed 65 pct van de gerechtigden had een “zuivere” loopbaan (werknemer of zelfstandige). Goed 34 pct is actief geweest in minstens twee van de drie algemene pensioenstelsels.

Van de 2.015.338 pensioengerechtigden was 90 pct gevestigd in België, en de 9,7 pct overblijvenden, of 196.708 gepensioneerden in absolute cijfers, in het buitenland. Het aantal gepensioneerden gevestigd in het buitenland in 2016 blijft nagenoeg stabiel (+ 1,20 pct) t.o.v. de 194.366 gepensioneerden die er in 2015 woonachtig waren. Het grootste aantal gepensioneerden buiten België, verblijft in Frankrijk en Italië, gevolgd door Spanje en Nederland. “Op 1 januari 2016, betaalde de Pensioendienst pensioenen in 183 landen over de hele wereld”, zo stipt de Pensioendienst nog aan.

Partner Content