© Getty Images

Het trouwboekje heeft geen juridische waarde meer

Toch is het niet met verdwijnen gedoemd, want de gemeenten worden aangemoedigd om er een object met een hoge symbolische en sentimentele waarde van te maken. Maar bij erfeniskwesties en dergelijke heeft nu al geen echte waarde meer.

Trouwboekjes zijn geen officiële uittreksels meer uit akten. In een ministeriële circulaire bestemd voor de lokale besturen, verduidelijkt de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, aan de gemeenten dat huwelijksboekjes niet langer verplicht zijn. Deze circulaire werd op 1 juni 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het was het bewijs van het burgerlijk huwelijk

Wanneer koppels elkaar het ja-woord geven, schrijft de traditie voor dat dit gepaard gaat met het afleveren van een trouwboekje. “Aanvankelijk diende dit boekje als bewijs van het burgerlijk huwelijk, zodat de religieuze autoriteiten konden overgaan tot het voltrekken van het kerkelijke huwelijk, herinnert het kabinet van Justitie. Later werden er ook andere vermeldingen in opgenomen en werd het trouwboekje vaak ook beschouwd als of bestond dit onder meer uit een uittreksel uit de huwelijksakte. Het trouwboekje was eveneens een handig hulpmiddel, bv. in erfeniszaken, gezien er veel informatie in werd opgenomen.”

In werkelijkheid geen juridische waarde meer sinds... 2019

De digitalisering van de burgerlijke stand heeft er echter toe geleid dat dit boekje zijn juridische waarde heeft verloren. De wettelijke bepaling dateert van juni 2018. Daarin staat dat het alleen mogelijk is om afschriften en uittreksels van akten uit de digitale databank akten van de burgerlijke stand (DABS) af te geven. De praktische modaliteiten werden grotendeels vastgelegd in het koninklijk besluit van februari 2019. Concreet? “Hieruit volgt dat een trouwboekje (afgeleverd voor of na 31/3/2019) geen enkele juridische waarde meer heeft. De afgifte van het huwelijksboekje is bijgevolg niet wettelijk verplicht, maar louter ceremonieel.”

Een grotere symbolische waarde

Toch wil de minister de trouwboekjes niet afschaffen. Omdat ze een symbolische en emotionele betekenis hebben. In de ministeriële circulaire wordt de aandacht van de lokale besturen gevestigd op het feit dat niets hen verhindert om door te gaan met het uitgeven van huwelijksboekjes. “Gelet op de louter ceremoniële waarde van het huwelijksboekje kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermeldingen die erin worden opgenomen vrij kiezen.”

Creatievere trouwboekjes

Bovendien kunnen de gemeenten, dankzij het wegvallen van de wettelijke vereisten qua vorm en inhoud, “een meer vrije en creatieve invulling geven aan het trouwboekje, zonder de oude vormvereisten te moeten naleven. Lokale overheden zijn dus vrij om meer aantekeningen toe te voegen, zodat de trouwboekjes nog ‘authentieker’ worden.”

Uiteindelijk is dit een mooie gelegenheid om het trouwboekje te verfraaien en er een “sentimentele herinnering” van te maken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content