© GETTYIMAGES

Met pensioen in het buitenland

Van je pensioen genieten in het buitenland? Meer dan 50.000 Belgische loontrekkenden doen het al. En niet alleen omwille van het mildere klimaat. In Portugal bijvoorbeeld betaal je tien jaar geen belastingen op je pensioen én ook niet op je groepsverzekering.

Een tiental jaren terug was Frankrijk erg in trek bij Belgische gepensioneerden die naar warmere oorden wilden emigreren. De reden? Je betaalde daar als Belg geen belasting op het kapitaal van je groepsverzekering als je al verhuisd was voordat het kapitaal werd uitgekeerd. Dit gunstregime bestaat al enige tijd niet meer. Toch is onze zuiderbuur nog altijd koploper bij de Belgen die van hun pensioen willen genieten onder de zon.

Dubbel belast?

Ook andere Europese landen zijn in trek bij gepensioneerden. Portugal bijvoorbeeld, waar je niet alleen geen belasting betaalt op het kapitaal van je groepsverzekering of je pensioensparen, maar je gedurende tien jaar evenmin wordt belast op je pensioen. Tenminste, als je het statuut van Non-Habitual Resident Individual hebt, lees: als je er minstens 183 dagen per jaar woont.

Maar wonen in een ander land en belastingen betalen op je pensioen, hoe zit dat precies? Er is geen EU-regelgeving die bepaalt waar je belastingen op je inkomen moet betalen als je in een ander EU-land werkt of woont. Het land waar je fiscaal inwoner bent, kan belasting heffen op je wereldwijde inkomen. Meestal is dat het land waar je meer dan zes maanden per jaar woont. Als je als Belg definitief naar een andere EU-lidstaat verhuist, zal je dus in principe op je Belgisch pensioen belast worden in het land waar je woont. Maar ook België zou je kunnen belasten omdat je nog een inkomen – in dit geval je pensioen – ontvangt van België.

Om die dubbele belasting te vermijden heeft ons land gelukkig een dubbelbelastingverdrag afgesloten met 95 landen. Het OESO-modelverdrag wijst de staat waar je woont aan voor het innen van belastingen op privé-pensioenen. Voor overheidspensioenen is dat het land dat het pensioen uitbetaalt. Een gepensioneerde ambtenaar die naar Portugal verhuist, zal dus in België belastingen moeten betalen op zijn pensioen en kan dus niet van de belastingvrijstelling in Portugal genieten.

Maar landen kunnen afwijken van dat modelverdrag. Wil je helemaal zeker zijn, sla er dan het verdrag zelf op na. Verhuis je bijvoorbeeld naar Spanje en wil je weten waar je Belgisch werknemerspensioen wordt belast, ga dan te rade bij het Spaans-Belgisch verdrag. Je kan daarvoor je licht opsteken bij de Federale pensioendienst (bel 1765 vanuit België of +32 78 15 1765 vanuit het buitenland) of de federale overheidsdienst Financiën. Online vind je de verdragen terug op Fisconetplus.

Staat er in de overeenkomst dat de staat waar je woont het recht heeft om jouw pensioen te belasten, dan zal de Belgische Federale pensioendienst geen bedrijfsvoorheffing inhouden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. Meestal moet je de pensioendienst daarvoor een fiscaal woonplaatsattest bezorgen. Daarmee toon je aan dat je minstens 183 dagen (zes maanden) per jaar in het buitenland verblijft.

Sociale inhoudingen

Op je Belgische pensioen wordt normaal ook een bijdrage van 3,55% voor de ziekteverzekering afgehouden. Voor die ZIV-bijdrage kan je bij de Federale Pensioendienst een vrijstelling vragen als je kan aantonen dat je in een EER-land (Europese Economische Ruimte: de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) of Zwitserland woont en geen kosten terugbetaald krijgt van de Belgische ziekteverzekering. Je stuurt daarvan een bewijs naar de Federale Pensioendienst, Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel. Je kan ook mailen: socfis@sfpd.fgov.be. Je wordt ook vrijgesteld van de (eventuele) solidariteitsbijdrage als je in een EER-land of Zwitserland woont.

En je groepsverzekering?

De uitbetaling van de pensioenkapitalen is eveneens geregeld in de dubbelbelastingverdragen. België heeft hieromtrent verdragen gesloten met alle EER-lidstaten. Meestal geven ze het land waar de belastingplichtige woont het recht om de belasting te heffen. Als je in Portugal woont is dat interessant, want Portugal heft geen belasting op je groepsverzekering. Verhuis je naar een land buiten de EER, dan kan het zijn dat België toch belastingen op je groepsverzekering heft.

De 10 populairste bestemmingen

In 2018 betaalde de Federale Pensioendienst aan bijna 52.000 Belgen in het buitenland een pensioen uit, van Frankrijk tot Papoea-Nieuw-Guinea. Dit is de top 10 van populairste bestemmingen en het aantal werknemerspensioenen die er aan Belgen worden uitbetaald.

1. Frankrijk: 20.870 pensioenen

2. Spanje: 6.690

3. Nederland: 3.752

4. Duitsland: 3.100

5. Luxemburg: 2.292

6. Zwitserland: 1.357

7. Canada: 1.274

8. Verenigde Staten: 1.236

9. Italië: 1.229

10. Portugal: 866

Hoe pak je het praktisch aan?

VERWITTIG DE PENSIOENDIENST

Krijg je al een pensioen in België, dan verwittig je de pensioendienst twee maanden voor je vertrek. Doe het per brief, die je ondertekent en waarin je de datum van je vertrek vermeldt, je nieuwe adres, en de wijze waarop je wenst betaald te worden. Je kan hem opsturen naar de Federale Pensioendienst, Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel. Of je kan hem inscannen en als bijlage verzenden bij het contactformulier dat je op de website www.sfpd.fgov.be vindt.

OPEN EEN REKENING IN HET BUITENLAND (binnen de EER)

Vraag de Federale Pensioendienst jouw Belgisch pensioen daarop te storten. Je mag je pensioen ook op een rekening in België laten storten.

BEWIJS DAT JE NOG LEEFT

De pensioendienst stuurt jou een keer per jaar een document dat je binnen de 30 dagen ingevuld moet terugsturen. Dit levensbewijs zorgt ervoor dat jouw Belgisch pensioen wordt doorbetaald. Woon je in Frankrijk, Nederland of Duitsland, dan hoef je dat bewijs in principe niet meer te leveren omdat je persoonsgegevens elektronisch worden uitgewisseld.

INFORMEER NAAR DE SPECIFIEKE (BELASTING)VOORDELEN

Ga na welke voordelen je nieuwe thuisland biedt en hoe lang die duren, maar informeer ook naar de minder goede kantjes. Je kan daarvoor terecht bij gespecialiseerde kantoren of bij organisaties zoals Vlamingen in de Wereld.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content