© Getty Images

Overdracht van vakantiedagen in geval van ziekte

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Sinds 1 januari 2024 kan een werknemer die ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie zijn vakantiedagen overdragen naar een later tijdstip in het vakantiejaar.

De wetgeving inzake jaarlijkse vakantie bepaalt dat, vanaf 1 januari 2024, de dagen van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die zich voordoen tijdens de jaarlijkse vakantie niet als vakantiedagen mogen worden aangerekend. Hieruit volgt dat de werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie zijn vakantiedagen behoudt en deze later kan opnemen. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie is dan ook geschorst ten gevolge van arbeidsongeschiktheid (met gewaarborgd loon) en niet (meer) wegens jaarlijkse vakantie.

Verplichtingen

Hieraan werd een arbeidsrechtelijke omkadering gegeven. In geval van arbeidsongeschiktheid tijdens de jaarlijkse vakantie moet de werknemer aan een aantal verplichtingen voldoen. Voor het overige blijven de normale regels van toepassing.

Enerzijds moet hij, boven op de informatieplicht over zijn arbeidsongeschiktheid, zijn werkgever ook onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt (bv. indien hij zich in het buitenland bevindt).

Anderzijds moet hij in elk geval een geneeskundig getuigschrift voorleggen aan de werkgever. Hij kan hiertoe gebruik maken van een specifiek model van geneeskundig getuigschrift. Het gebruik van dit specifiek model van getuigschrift is echter niet verplicht. Het geneeskundig getuigschrift moet voorgelegd worden binnen de normale termijn die van toepassing is in de onderneming of krachtens de wet (d.w.z. binnen 2 werkdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid). In geval van overmacht moet het getuigschrift binnen een redelijke termijn worden toegezonden.

Binnen diezelfde termijn moet de werknemer die zijn niet opgenomen vakantiedagen aansluitend op de lopende vakantieperiode wenst op te nemen, deze vraag stellen aan de werkgever. De lopende vakantieperiode zal immers niet automatisch verlengd worden met de niet opgenomen dagen. De werknemer heeft de mogelijkheid om zijn dagen over te dragen tot 31 december van het vakantiejaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich heeft voorgedaan (en niet zoals eerder aangekondigd “gedurende de 24 maanden volgend op het vakantiejaar”).

Bronnen: BS 31.07.2023, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Partena

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content