© Getty Images/iStockphoto

Verbetering voor kleine aanvullende pensioenen

Na een aanbeveling door de Ombudsman Pensioenen zal een klein aanvullend pensioen niet langer volledig opgesoupeerd worden door ziekte- en invaliditeitsbijdragen.

Veel Belgen bouwen naast hun wettelijk pensioen (eerste pensioenpijler) een aanvullend pensioen (tweede pijler) op via hun werkgever. Meestal wordt de som opgebouwd door zowel werknemers- als werkgeversbijdragen. Je aanvullend pensioen wordt uitgekeerd op het moment dat je met pensioen gaat. Je bent verplicht het op te nemen op dat moment. Je kan het dus niet ‘laten staan’ zoals dat wél het geval is voor de som die je opbouwt via pensioensparen (via fondsen of verzekering) – de derde pensioenpijler.

De opgebouwde kapitalen van het aanvullend pensioen verschillen enorm. Voor een klein aantal personen vormt het aanvullend pensioen een echte pensioenpijler omdat het een kapitaal oplevert dat jarenlang een behoorlijke aanvulling op het bedrag van het wettelijk pensioen kan vertegenwoordigen (tenzij je het kapitaal natuurlijk snel uitgeeft). Voor vele anderen vertegenwoordigt het kapitaal een mooi ex-
traatje op het moment dat ze met pensioen gaan, maar is het geen wezenlijk aanvullend inkomen de rest van hun leven. Het hangt er natuurlijk ook van af hoe lang je leeft en over hoe lange tijd je dit aanvullend pensioenbedrag dus moet ‘uitsmeren’.

Voor sommige kleine aanvullende pensioenen was er nog een bijkomend probleem. Dat heeft te maken met de bijdragen die je betaalt op je pensioen en de manier waarop de drempel wordt vastgesteld waarboven je die bijdragen betaalt.

Bijdragen op wettelijk en aanvullend pensioen

Op het kapitaal van je aanvullend pensioen wordt een ziekte- en invaliditeitsbijdrage (ZIV) van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (maximum 2%) ingehouden. Je betaalt ook bedrijfsvoorheffing die varieert naargelang je de som opneemt als kapitaal of in de vorm van een rente. Neem je kapitaal, dan verschilt het tarief naargelang het moment waarop je met pensioen gaat. Werk je tot 65 jaar, dan betaal je een lager tarief. Je betaalt ook nog eens gemeentebelasting op het kapitaal.

Verder wordt het kapitaal van het aanvullend pensioen omgezet in een fictieve rente en opgeteld bij je wettelijk pensioen. Die som wordt getoetst aan drempelbedragen om te kijken wat het finale niveau van de sociale bijdragen op het pensioen is. Let wel: de fictieve rente wordt bij je wettelijk pensioen geteld om te zien of je al dan niet boven de drempel komt, maar de bijdrage zelf gebeurt enkel op je wettelijk pensioen.

Het komt nu nog zelden voor dat het volledige kapitaal van het aanvullend pensioen naar ZIV-bijdragen gaat.

Probleem voor kleine aanvullende pensioenen

Uit het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen bleek dat hij regelmatig klachten ontving van gepensioneerden die ziekte-en invaliditeitsbijdragen (ZIV-bijdragen) op hun wettelijk pensioen moesten betalen omdat ze genieten van een klein aanvullend pensioen. Het verslag maakt volgende melding: “De bijdragen voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering die ze op hun wettelijk pensioen moesten betalen bedroegen na verloop van tijd meer dan het kapitaal (aanvullend pensioen) dat ze ontvangen hadden. Wanneer deze gepensioneerden geen aanvullend pensioen zouden opgebouwd hebben, zouden ze geen ZIV-bijdragen hebben moeten betalen omdat ze onder het drempelbedrag bleven. Sinds de laatste indexering op 1 mei 2024 ligt de drempel op 1.997,75 euro voor een pensioen als alleenstaande. Zo zouden ongeveer 65.000 gepensioneerden na 12,4 jaar meer moeten betalen aan ZIV-bijdragen dan het bedrag dat ze als aanvullend pensioen ontvangen hadden. Dit zou nefast zijn voor het vertrouwen in de aanvullende pensioenen.

De Ombudsman Pensioenen stelde vast dat het aanvullend pensioen in dergelijke gevallen in plaats van een appeltje voor de dorst een appel met een wrange nasmaak was. Hij riep de wetgever op dit probleem aan te pakken.”

Wetgeving aangepast

De wetgeving werd aangepast sinds 1 januari 2024. Voortaan duurt het dubbel zo lang alvorens het kapitaal van het aanvullend pensioen volledig opgesoupeerd wordt door de ZIV-bijdragen. Het komt nu nog zelden voor dat het volledig kapitaal opgesoupeerd wordt door ZIV-bijdragen. Deze nieuwe wetgeving wordt automatisch toegepast. ●

Een probleem met je pensioen?

Heb je een probleem met je pensioen? Neem eerst contact op met de Pensioendienst. Kom je er niet uit, dan helpt de Ombudsman Pensioenen je gratis verder. Je kan een klacht indienen via klacht@ombudsmanpensioenen.be. Of schriftelijk: Ombudsdienst Pensioenen, Simon Bolivarlaan 30 bus 5 te 1000 Brussel. Telefonisch is de Ombudsdienst Pensioenen in de voormiddag (9 tot 12 uur) bereikbaar op het nummer 02 274 19 80.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier