© Getty Images

Met de auto naar het buitenland: dit kan je helpen

Plusmagazine.be Onlineredactie

Wanneer je met de auto op reis vertrekt, heb je veel meer zelf in handen. Geen dreigende stakingen of geannuleerde vluchten, je vertrekt wanneer je wil en bepaalt zelf je route, je kan extra bagage meenemen... Maar om stress te vermijden moet je wel weten hoe het zit met het mobiliteitsbeleid op je plek van bestemming en hoe je gemakkelijk een parkeerplaats vindt.

Mobiliteitsexpert Prof. Dirk Lauwers, verbonden aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen: ‘Het parkeerbeleid in Europese steden kan niet los gezien worden van het mobiliteitsbeleid dat die steden voeren. Centraal daarbij is het streven naar autoluwere stadskernen en woonwijken. Selectieve toegankelijkheid van de kernen en woonwijken wordt meer en meer de regel. Bedoeling is de leefkwaliteit in de steden te verbeteren.

Een goed overzicht hoe Europese steden dat hebben doorgevoerd, wordt beschreven in het Civitas Reveal project. Die beperktere toegang kan verschillende vormen aannemen:

  • Ruimtelijke ingrepen: circulatieplannen, voetgangersgebieden, fietsstraten.
  • Beprijzing: stadstol, parkeertarieven.
  • Emissiemaatregelen: lage emissiezones, beperkte toegang van een stadsdeel voor doelgroepen.
  • Innovatieve maatregelen: flexibele regeling parkeren, laden en lossen langs de straat.

De meeste van die maatregelen – van circulatieplannen tot fietsstraten – zijn bij de weggebruikers gekend. Beperkte toegang doelgroepen is in ons land minder toegepast, veel – dat wil zeggen vele tientallen – steden in Italië en Spanje passen het toe. Op basis van nummerplaatherkenning krijgen enkel een zeer beperkt aantal doelgroepen toegang tot het stadscentrum: bewoners, zorgverstrekkers, belevering van winkels. Als occasionele bezoeker van de stad, bv. als je een hotelkamer geboekt hebt in het stadscentrum, kan je soms na betaling een eenmalige toegang bekomen.’

Parkeren buiten het centrum

‘Behalve toegangsbeperkingen bij het binnenrijden of circuleren in de stad neemt ook het parkeerbeleid een radicale wending. Een grote meerderheid van steden wil parkeren in het centrum maximaal beperken en ontraden. Park and rides moeten wie met de auto naar die steden komt aan de rand opvangen. In het centrum parkeren wordt ontraden door het parkeren er (veel) duurder te maken en het aantal parkeerplaatsen te beperken. Om te veel auto’s die op zoek zijn naar een parkeerplaats te vermijden, worden parkeerroutes voorzien die de bezoekers langs de parkeergebouwen en ondergrondse parkings leiden. Straatparkeren wordt drastisch verminderd: steden als Wenen, Kopenhagen, Oslo, Barcelona zijn daar al jarenlang mee bezig a rato van enkele procenten minder parkeermogelijkheden per jaar. Amsterdam wil de komende jaren 12.000 straatparkeerplaatsen opheffen, Parijs 60.000.’

Elektrische wagens

‘De meeste landen zetten in op het uitbouwen van een netwerk aan laadpalen. Meer en meer publieke parkings worden er van voorzien. Wanneer laadpalen voorzien worden op voetpaden dreigt er een hinderlijk tot gevaarlijk kluwen van elektriciteitskabels voor fietsers en voetgangers te ontstaan. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan geclusterde laadplekken. Hoe dan ook leggen die laadvoorzieningen beslag op parkeermogelijkheden voor andere wagens. Daarom opteert de stad Trondheim (zoals geweten is de elektrificatie van het personenwagenpark verst gevorderd in Noorwegen) ervoor om maximum 6% van de publieke parkeerplaatsen te voorzien van laadpalen en vooral in te zetten op snelle laadstations op privéterrein: het equivalent voor de toekomst van de benzinestations.’

Wees voorbereid

Selectievere toegang met de auto tot steden, beperkter aantal straatparkeerplaatsen, (meer) betalen om de stad in te komen en er te parkeren, elektrische laadmogelijkheden: op heel wat vlakken ondergaat het parkeerbeleid een radicale verandering in Europa. Het is goed om te weten voor wie met de auto een andere stad bezoekt, naarmate men verder van huis gaat, zal de verandering mogelijk het meest radicaal overkomen.

De website https://urbanaccessregulations.eu/ vat de toegangsbeperkingen in verschillende Europese steden samen. Handig om even te checken voor je op vakantie vertrekt: waar zijn de lage-emissiezones (LEZ), de tolwegen, enz. Je vindt er nuttige info van 25 landen.

Om een parkeerplek te vinden op je bestemming is de parkeerapp EasyPark een waardevol hulpmiddel. Niet enkel om een plekje te vinden, het is ook de enige betaalapp waarmee je in binnen- én buitenland kan betalen. Dat kan momenteel in meer dan 25 landen en 3200 steden. Dankzij de FIND-functie kan je in de meeste Europese steden ook snel zien waar er een parkeerplaats vrij is en welke route je best volgt. Gevolg: minder stress en tijdverlies door rondrijden en files. Hierdoor houd je tijd over voor de dingen die er echt toe doen. Heb je een elektrisch voertuig? Met de EasyPark app is het in een aantal landen mogelijk om tegelijkertijd te parkeren en je auto op te laden met één druk op de knop.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content