© Getty Images/iStockphoto

1 patiënt op 5 weet na 15 jaar nog niet dat er patiëntenrechten bestaan

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De wet patiëntenrechten bestaat op 18 april 15 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag organiseerde het Vlaams Patiëntenplatform een bevraging. 1 op 5 van de personen die deelnamen aan de enquête, waren niet op de hoogte van het bestaan van patiëntenrechten.

1406 personen vulden de vragenlijst van het Vlaams Patiëntenplatform in. Zowel mensen die lid zijn van een patiëntenvereniging als individuele patiënten namen deel. Er kwamen enkele opmerkelijke resultaten naar boven. Zo weet 1 op 5 van de bevraagden niet dat er patiëntenrechten bestaan. Slechts 1 op de 10 had nog niet gehoord over patiëntenrechten.

Zelfs bij mensen die weten dat er patiëntenrechten bestaan, is er nog werk aan de winkel. Slechts 22% vindt van zichzelf dat ze de rechten goed kent, terwijl maar liefst 68% toegeeft hier onvoldoende van op de hoogte te zijn. 10% weet dat er rechten zijn, maar kent ze eigenlijk niet. “Na 15 jaar merken we dat er nog een hele weg valt af te leggen. Ook het aantal klachten en vragen dat we wekelijks binnenkrijgen van patiënten bevestigt dit”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Klachtrecht

Een ander belangrijk pijnpunt is de werking van de ombudsdiensten voor patiëntenrechten. Van de 201 personen die een klacht hadden over een eestelijnszorgverlener (huisarts, tandarts,...) diende 88% geen klacht in. 81.5% van deze personen heeft ook geen idee waar ze daarmee terecht kunnen. Het Vlaams Patiëntenplatform vindt het daarom belangrijk dat het klachtrecht opgenomen wordt in de hervorming van de eerstelijnszorg. Ook in ziekenhuizen is er nog ruimte voor verbetering: slechts 40% van de bevraagden is tevreden over de klachtverwerking van de ombudsdienst.

Nood aan goede informatie

Verder blijkt uit de bevraging dat het heel belangrijk is om de patiënt goed te informeren. Maar liefst 81% zegt het afgelopen jaar onvoldoende geïnformeerd te zijn over de kosten van een consultatie of een behandeling. Bovendien blijkt dat bij 1 op 5 personen niet werd gevraagd om toestemming (al dan niet stilzwijgend) te geven voor een onderzoek of behandeling.

Het recht op afschrift is iets beter gekend, maar verloopt nog niet vlekkeloos. 11% van de personen die het afgelopen jaar een afschrift vroegen, ondervonden problemen om dit te krijgen. 90% van de bevraagden zou graag zijn dossier elektronisch inkijken. Het Vlaams Patiëntenplatform wil mee aan de kar trekken om dit te realiseren. “Zo zal discussiëren over een afschrift in de toekomst niet meer nodig zijn”, verduidelijkt Ilse Weeghmans.

Aanduiden van een vertegenwoordiger

Uit de bevraging blijkt ook dat er nog maar weinig patiënten gebruik maken van de mogelijkheid om een vertegenwoordiger aan te duiden. Slechts 14% bracht dit voor zichzelf in orde. Daarvoor geven ze volgende redenen op: ik weet het niet, Ik heb er nog geen tijd voor gehad, ik vond het nog niet nodig, ...

Het Vlaams Patiëntenplatform wil vandaag extra de aandacht vestigen op de mogelijkheid om een vertegenwoordiger aan te duiden en verspreidt daarom folders in verschillende dagverzorgingscentra. Dagverzorgingscentra krijgen dagelijks heel wat patiënten over de vloer en de folder kan hen informeren over hun patiëntenrechten. Ook na 18 april zal het Vlaams Patiëntenplatform zich samen met zijn ledenverenigingen blijven inzetten voor een betere kennis van patiëntrechten en ervoor ijveren dat ze goed worden toegepast.

Hoe goed ken jij jouw rechten als patiënt?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content