© Getty Images

6 vragen over het 2019-nCoV coronavirus

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De kans dat er eerstdaags ook in ons land gevallen van het coronavirus zullen worden vastgesteld (op de ene man die uit China terugkwam na) is zeer waarschijnlijk. Enkele vragen en antwoorden over het virus.

1. Waar komt het nieuwe coronavirus vandaan?

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS.

2019-nCoV is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei. Vermoedelijk is het virus afkomstig van vleermuizen. Ondertussen is ook bevestigd dat het virus van mens-op-mens doorgegeven kan worden, maar er is meer informatie nodig om de volledige omvang van deze wijze van overdracht te evalueren.

2. Wat zijn de symptomen van deze virusinfectie?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen (hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, longaandoeningen, diabetes,...) lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

3. Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Er sterven nog steeds veel meer mensen door griep dan door Covid-19, maar op zich blijkt het coronavirus dodelijker: uit de eerste cijfers schatten onderzoekers het risico op overlijden bij een coronabesmetting op ongeveer 2% (Chinees onderzoek), terwijl dat voor griep veel minder is (ongeveer 0,1%). In beide gevallen zijn de slachtoffers vooral ouderen en mensen met een verzwakte weerstand. In totaal zijn er veel meer griepgevallen dan coronagevallen, daarom zeggen wetenschappers dat griep gevaarlijker is.

4. Hoe groot is de kans dat het virus ook naar België komt?

Die kans is zeer reëel. Intussen zijn er op verschillende plaatsen in Europa patiënten opgedoken, wat ook verwacht was en zo goed als onvermijdelijk. Deze patiënten zijn geïsoleerd en hun contacten worden in de gaten gehouden. Zo wordt de verspreiding van de ziekte beperkt. Naarmate het aantal patiënten in Europa stijgt, stijgt ook de kans dat er in België personen gaan opduiken die besmet zijn met het coronavirus. Dat is dus een waarschijnlijk scenario. De overheden en de gezondheidsdiensten staan klaar om zo’n patiënt op te vangen, te verzorgen en te isoleren.

Een groep Belgische experten heeft procedures uitgewerkt en ze werden aan al onze huisartsen en ziekenhuizen gestuurd. Zo weten zij hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen. Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. We beschikken met het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over twee referentieziekenhuizen waar we patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige omstandigheden. De gezondheidsinspectie informeert dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land.

5. Waarom zijn al deze maatregelen nodig?

Wetenschappers en overheden zijn uiterst voorzichtig, omdat we het gedrag van het nieuwe coronavirus nog niet goed kennen. Door gezamenlijke inspanningen weten we vandaag bijvoorbeeld dat je het coronavirus via hoesten en niezen kan doorgeven en dat het waarschijnlijk ook eventjes kan overleven op oppervlakken die besmette mensen aanraakten, bijvoorbeeld een deurklink.

Een tweede belangrijke reden: we hebben wel een vaccin tegen griep, maar nog niet tegen coronavirus.

6. Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen besmetting?

1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep.

2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

4. Vermijd om handen en kussen te geven.

5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!

6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Bronnen:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content