© Getty Images/iStockphoto

Aantal Vlamingen dat zich laat testen op dikkedarmkanker verdrievoudigd in zes jaar

Sinds de vorige ondervraging in 2013 geven drie keer zoveel Vlamingen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar aan dat ze zich hebben laten testen op dikkedarmkanker. Dat blijkt uit de gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

In het kader van het opsporingsonderzoek kunnen personen van 53 tot 74 jaar een stoelgangtest laten uitvoeren met een screeningskit die ze thuis ontvangen. Het staal wordt gratis getest in het lab. In de komende jaren zullen ook personen vanaf de leeftijd van 50 jaar deel uitmaken van het onderzoek.

Volgens de vorige gezondheidsenquête van 2013 liet 16,2 pct van de mensen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar zich testen op dikkedarmkanker en volgens de nieuwste gezondheidsenquête van Sciensano is dat voor 2018 maar liefst 48,1 pct.

In het Waalse Gewest, waar het bevolkingsonderzoek startte in 2009, steeg het aantal mensen dat aangaf zich te hebben laten testen van 16,4 pct naar 19,4 pct tussen 2013 en 2018. Brussel startte in oktober 2018 met een eigen screeningsprogramma voor dikkedarmkanker.

Sciensano is voorstander van campagnes gericht aan risicogroepen en kwetsbare groepen om hen op een laagdrempelige manier informatie te bezorgen.

Partner Content