Acht foute ideeën over het vrouwelijk orgasme

Over weinig zaken in ons seksueel denken doen zoveel misvattingen en vooroordelen de ronde als over het vrouwelijk orgasme. Zoals de acht foute ideeën die we hier uit de wereld helpen....

1. Een vrouw die geen orgasme krijgt, is frigide. Onwaar!

De term frigiditeit is

dubbelzinnig: we gebruiken het woord frigiditeit als een term voor de afwezigheid van seksueel verlangen, maar we bedoelen er even goed het ontbreken van seksueel genot en het niet-krijgen van een orgasme mee. Seksuologen gebruiken liever meer precieze termen. De afwezigheid van seksueel verlangen noemen ze “remming van het seksueel verlangen”, “daling van het seksueel verlangen” of “hypoactief seksueel verlangen”. Voor het ontbreken van een orgasme verkiezen ze de term “anorgasmie”. De term frigiditeit wordt nog algemeen gebruik in de volkstaal, maar in het medische of seksuologische taalgebruik is hij in onbruik geraakt;

onterecht, want de term wordt vaak door mannen gebruikt wanneer de vrouw in haar vagina geen orgasme voelt tijdens de penetratie. Het is echter goed mogelijk dat diezelfde vrouw orgasmes beleeft wanneer haar partner haar clitoris prikkelt of soms vaginale orgasmes krijgt door zichzelf te strelen.

beledigend: meneer Freud heeft ooit af- en verkondigd dat alleen een vaginaal orgasme bij de penetratie een juist orgasme was voor echte, rijpe en gezonde vrouwen en dat het orgasme via de clitoris een minderwaardige vorm van orgasme betekende, eigen aan onrijpe of zelfs zenuwzieke vrouwen. Sedertdien geldt het niet-krijgen van een vaginaal orgasme bijna als een schandelijk gebrek. Dat Freud de hoogste score aan de vagina gaf, is begrijpelijk: hij was een waardige vertegenwoordiger van het patriarchaat – het tijdperk van de mannelijke dominantie dat we vandaag toch achter ons gelaten hebben. Anorgasmie kan zowel voorkomen in de vagina als met de clitoris. Een vrouw die een clitorisorgasme krijgt is, heeft dus geen anorgasmie, om het even of ze dit orgasme alleen door masturbatie beleeft dan wel met een partner.

2. Op het gebied van orgasmes heb je of wel vaginale of wel clitoridale vrouwen. Onwaar!

Er bestaat niet zoiets als twee vrouwentypes, de vaginale vrouw en de clitoridale vrouw. De meeste vrouwen zijn clitoridaal (krijgen een orgasme via de clitoris) en sommigen zijn bovendien nog eens vaginaal. Maar er bestaan even goed vrouwen die nog nooit een clitorisorgasme hebben gekend. En andere die alleen een vaginaal orgasme krijgen – zij het dat hier om een minderheid gaat.

3. Sommige vrouwen krijgen nooit een orgasme. Bijna altijd onwaar!

Van een vrouw die geen orgasme krijgt, zou het beter passen te zeggen dat ze een “pre-orgasme”kent eerder dan te spreken over anorgasmie. Een vrouw die op haar 20ste nog nooit een orgasme heeft beleefd, kan wel heel dicht in de buurt komen en een opstoot van seksueel genot kennen die heel dicht een echt orgasme benadert. En ze zal die echte orgasmes misschien wel leren kennen op haar 22ste of ouder. Net zoals een vrouw die nog nooit een orgasme kreeg met haar partner, dat wel kan ontdekken met een andere man.
We moeten ook een onderscheid maken tussen primaire en secundaire anorgasmie. Bij een primaire anorgasmie heeft de vrouw al sinds haar eerste seksuele ervaringen nooit een orgasme gekregen. In het tweede geval is ze in het begin wel klaargekomen, maar nadien minder of niet meer.

4. Vrouwen kennen geen seksueel genot. Onwaar!

Vrouwen beleven seksueel genot, zoals ze ook orgasmes kennen. Alleen: het recht op genot en op orgasmes is eigenlijk vrij recent en dateert van de feministische revolutie van de 20ste eeuw. Er zijn zelfs mensen die nog altijd geloven dat alle vrouwen frigide zijn of faken in bed.

5. Een orgasme is noodzakelijk voor een geslaagde relatie. Onzin, opnieuw!

Ooit waren orgasmes voor vrouwen “verboden”, maar sinds de komst van de seksuologie en de vrouwenemancipatie lijken ze een dwingende verplichting te zijn geworden. Hierdoor kunnen vrouwen die niet tot een orgasme komen tijdens de seksuele daad, zich vandaag mislukt voelen in hun seksbeleving en in hun vrouw-zijn. Sommigen gaan zich zelfs inbeelden dat ze maar halve vrouwen zijn.
Nogal wat vrouwen voelen zich gefrustreerd omdat ze het zo opgehemelde en zo weldadig genoemde genot niet kennen. Hun partner kan dan al even gefrustreerd raken: hij vindt zich maar een lousy lover omdat hij er niet in slaagt zijn geliefde in de zevende hemel te brengen. Het zal dus wel aan hem liggen, denkt hij, want frigide vrouwen bestaan toch niet, niet waar, net als onhandige mannen.
Voor sommige mensen kan deze dictatuur van het orgasme ertoe leiden dat ze elke seksuele toenadering gaan zien als een uitdaging en elke keer bijna obsessioneel gaan zoeken naar het maximale genot. Er ontstaat dan een gevaar voor het koppel. De vrouw kan haar partner telkens haar gebrek aan bevrediging gaan verwijten en hij kan haar zeggen dat ze frigide is. Beetje bij beetje kunnen die ontgoochelingen tot conflicten en zelfs tot het uiteenvallen van het koppel leiden. Niet onbegrijpelijk, dus, dat vele vrouwen dan liever faken in bed.

6. Een orgasme faken is goed voor een koppel. Vaak onwaar!

Door orgasmes te faken geeft een vrouw eigenlijk toe aan de dictatuur van het orgasme en komt ze terecht in een gedragspatroon dat het seksleven vervalst. Wie faket, verliest kansen om de seksuele beleving van het koppel te verbeteren en ooit echte orgasmes te krijgen. Leugens kunnen de twee partners uit elkaar drijven en dat is echt jammer, want goede seks kan de liefde van een koppel juist dieper maken. Seksueel genot en orgasmes moet je leren en dat leerproces moet bewust, geleidelijk en wederzijds gebeuren. Het vraagt subtiele aanpassingen en een geduldig ontwaken.

7. Orgasmes zijn essentieel in het leven van een koppel. Onwaar!

Orgasmes zijn aangenaam en interessant en spelen zonder twijfel een belangrijke rol. Tegelijk moeten we goed blijven beseffen dat seksuele beleving méér is dan alleen klaarkomen. Alles speelt mee: het lichamelijke contact en de seksuele daad uiten op een “vleselijke” manier de liefde, het wederzijdse verlangen en alle gevoelens die de twee partners voor elkaar koesteren. Seks verdubbelt als het ware de communicatie: je bent niet alleen zielsverwanten, maar ook zinnelijke verwanten.

8. Sommige orgasmes zijn echt, andere vals. Onwaar!

Er bestaan allerlei soorten van orgasmes (het strelen van de borsten, het strelen van de clitoris...) en de ene vorm is niet “echter” dan de andere. Een orgasme kan zelfs bestaan uit een innerlijke lach of uit een lange schaterlach om uiteenlopende redenen. Vrouwen kunnen diepe en brede gevoelens van welbehagen beleven zonder een echt hoogtepunt. Het kernwoord hier is welbehagen.
Een vrouw is heel normaal wanneer ze alleen genot puurt uit het feit dat de penis bij haar binnendringt, dat de spanning van de opwinding wordt weggenomen, dat haar verlangen naar penetratie wordt bevredigd en dat er een gemis in haar wordt goedgemaakt, zonder dat ze het hoogtepunt van het klaarkomen beleeft.
Een vrouw is normaal wanneer ze gelukkig is dat ze liefheeft en bemind wordt. Het geluk dat ze uit die liefde haalt, telt even hard mee als lichamelijke sensaties. Een orgasme is nooit een doel op zich. Trouwens, zelfs een orgasme kan bij ons een gevoel van onbevredigdheid nalaten wanneer affectie en tederheid ontbreken. In dat geval is een orgasme niet gelijk aan geluk. Conclusie: het wordt tijd dat we een andere invulling geven aan het begrip liefde.

Concreet:
– We moeten het orgasme zien als een mogelijkheid en niet als een doel.

– Orgasmes faken is dubbel fout: de vrouw doet de man denken dat hij goed bezig is (wat onjuist is) en ze geeft haar partner niet de kans om haarzelf meer genot te bezorgen (wat jammer is!).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content