© Getty Images/iStockphoto

Akkoord over artsenhonoraria voor volgend jaar

De honoraria voor de klassieke huisbezoeken, consultaties of het globaal medisch dossier (GMD) stijgen vanaf januari met 3,3 procent. Dat zegt Marc Moens, voorzitter van BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), nadat de nationale commissie artsen-ziekenfondsen (Medicomut) een akkoord heeft bereikt over de verdeling van het indexbudget. Omdat ook de terugbetaling evenredig mee stijgt, zal de patiënt hier weinig van voelen.

Voor 2019 is een budget voorhanden van 131,8 miljoen euro om de erelonen van artsen te indexeren. Het gaat om een indexering van 1,45 procent op een totaalbudget van 8,4 miljard euro.

Volgens BVAS-voorzitter Moens is beslist om de honoraria voor de klassieke consultaties met 3,3 procent te laten stijgen van 25,4 tot 26,3 euro in 2019. Omdat de terugbetaling evenredig stijgt, zal de patiënt daar niets van voelen. Een huisbezoek wordt 1,25 euro duurder tot 38,9 euro. Hier wordt de stijging niet volledig gecompenseerd door het ziekenfonds, maar Moens zegt dat dit de patiënt slechts enkele eurocenten zal kosten. De honoraria voor een gewoon GMD tot slot stijgen van 30 naar 31 euro, voor chronische patiënten wordt dit 56,8 in plaats van 55 euro. Ook hier stijgt de terugbetaling 3,3 procent mee en merkt de patiënt dus niets.

Voor de chirurgen komt er geen indexering in 2019. Hetzelfde geldt voor een stuk voor technische prestaties, klinkt het. Voor andere prestaties geldt dan weer een indexering van 1,45 procent.

BVAS is tevreden dat artsen en ziekenfondsen een akkoord bereikten over de verdeling van het indexbudget. Dat intellectuele prestaties meer geïndexeerd worden dan technische komt “tegemoet aan onze verwachtingen”. Moens is verheugd dat de verschillen binnen de beroepsgroep zo “iets kleiner” worden.

“Het doktersbezoek zal voor de patiënt quasi evenveel kosten als voordien. Dat is belangrijk”, benadrukt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. “De artsen hebben er ook zelf voor gekozen om dokters die rechtstreeks contact hebben met de patiënten correcter te vergoeden in verhouding tot hun collega’s die technische prestaties verrichten zoals bijvoorbeeld een radioloog. Een goed contact met de patiënt is immers ook belangrijk en draagt zeker bij tot het genezingsproces. Ik ben verheugd dat dit ook opgewaardeerd wordt.”

Partner Content