© iStock

“Alcohol drinken is altijd een risico”

Alcohol drinken houdt altijd een risico in. Het is een waarheid als een koe, maar omdat de jongste tijd er in de media soms contradictorische berichten zijn verschenen over alcoholgebruik en de impact daarvan op de gezondheid, voelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zich genoopt bijzonder praktische aanbevelingen te formuleren, uitgaande van recente wetenschappelijke studies.

Te veel alcohol schaadt de gezondheid, en het risico op mogelijk schadelijke effecten neemt toe met de verbruikte hoeveelheid. Maar, in tegenstelling tot bepaalde, soms al te hardnekkige overtuigingen van de consumenten heeft alcoholgebruik, zelfs met mate, altijd een impact op de gezondheid. Het leidt onvermijdelijk niet alleen tot een stijging van het risico op ziektes (cardiovasculaire aandoeningen, kanker, leveraandoeningen, ...) en op verslaving, maar verhoogt ook het risico op ongevallen en gewelddadig gedrag. Alcohol is in België trouwens de op drie na belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit bij personen.

De maatstaven voor consumptie die het vaakst worden vermeld (2 à 4 glazen per dag) zijn naar beneden bijgesteld wegens bepaalde risico’s zoals kanker die vroeger werden onderschat.

Volgens de Raad zijn tien eenheden per week de limiet. Dat komt overeen met tien glazen wijn van 10 centiliter of tien glazen bier van het type pils van 25 centiliter. Elke overschrijding van deze standaard telt mee.

Die consumptie moet over de week worden verspreid en daarbij moeten er ook dagen zonder alcohol worden ingelast. Bovendien, en ook voor een jonger publiek dat aan “binge drinking” doet, wordt meer dan vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) standaardeenheden in minder dan twee uur stellig afgeraden.

Ten slotte herinnert de HGR eraan dat bepaalde bevolkingsgroepen nooit alcohol mogen drinken: jongeren onder 18 jaar, vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden en vrouwen die borstvoeding geven.

Omdat België, kortweg gezegd, een bierland is en het alcohol drinken er als een traditie wordt beschouwd, wil de HGR zijn aanbevelingen aan de bevolking laten vergezellen van incentives om onze autoriteiten en verschillende betrokken partijen in de maatschappij een rol te laten spelen bij de implementering en de naleving van bepaalde begeleidende maatregelen.

Tot de voorstellen behoren:

  • gratis water ter beschikking stellen tijdens maaltijden of bepaalde consumpties in de horeca;
  • het invoeren van een totaalverbod op reclame, promotie en sponsoring die verbonden zijn met alcohol;
  • het invoeren van een gediversifieerd prijsbeleid, met bijvoorbeeld een verhoging van de taksen en accijnzen;
  • het inperken van de beschikbaarheid en het aanbod voor dergelijke dranken.

De HGR beseft dat deze maatregelen “innovatief of zelfs ongewoon” te noemen zijn voor België. Voor een reëel effect op de volksgezondheid moeten ze worden gecombineerd, behouden blijven op lange termijn en zich richten op de volledige bevolking. Een nationale coördinatie is dus absoluut noodzakelijk, besluit de HGR in zijn communiqué.

Partner Content