© Getty Images

Antwerpse onderzoekers vinden gen dat blaasinfectie kan doen evolueren tot zware ziekte

Microbiologen van de UAntwerpen hebben in E. coli-bacteriën een specifiek gen geïdentificeerd dat ernstige infecties kan veroorzaken. ‘PapGII’ kan ervoor zorgen dat een milde blaasontsteking leidt tot een in het slechtste geval levensbedreigende ziekte.

De E. coli-bacterie is een van de meest voorkomende bacteriën in ons lichaam, die onder meer een rol speelt in de vertering van voedsel. Het micro-organisme is echter ook een oorzaak van blaasontstekingen. Die infectie verloopt in de meeste gevallen vrij mild, maar kan ook leiden tot zwaardere gezondheidsproblemen, zoals nier- of bloedinfecties.

Onderzoekers van de UAntwerpen gingen, in samenwerking met Deense en Amerikaanse collega’s, op zoek naar een manier om te voorspellen welke infectie kan escaleren. “In een grootschalig onderzoek hebben we het volledige genetisch materiaal van een kleine duizend E. coli-bacteriën onder de loep genomen”, vertellen onderzoekers Sandra Van Puyvelde en Michael Biggel. Zij zijn verbonden aan het Laboratorium voor Medische Microbiologie, onder leiding van Herman Goossens. “We identificeerden de specifieke genetische factoren die geassocieerd worden met zware, invasieve nier- en bloedinfecties. We stelden vast dat één gen, dat we kennen als ‘papGII’, meermaals voorkomt binnen de E. coli-populatie. Dat gen vormt nieuwe genetische lijnen die significant tot zwaardere infecties leiden.”

Het papGII-gen bevindt zich op een zogeheten mobiel genetisch eiland, en kan in het genetisch materiaal van een E. coli-bacterie worden opgenomen. Van Puyvelde: “We hebben zes dominante types van dit eiland geïdentificeerd en aangetoond dat dezelfde genetische eilanden over reeds lange periode in de populatie van E. coli-bacteriën circuleren.”

Het onderzoek, dat verschijnt in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications, geeft de aanzet om voor andere bacteriën en infecties te onderzoeken waarom een infectie soms wel en de andere keer niet tot een zware infectie leidt. Omdat bacteriën steeds vaker grote resistentie tegen antibiotica tonen, is het ook belangrijk om infecties beter te begrijpen.

Partner Content