© belga

Antwerpse ziekenhuizen zetten drone in om menselijk weefsel te vervoeren

In Antwerpen is dinsdag voor de allereerste keer in Europa een drone ingezet om menselijk weefsel te transporteren boven stedelijk gebied tussen verschillende ziekenhuiscampussen. Het gaat om een testvlucht tussen Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en GZA Ziekenhuizen, die in de toekomst willen fuseren.

Het weefsel werd dinsdag overgevlogen van ZNA Middelheim naar GZA Ziekenhuizen campus Augustinus. “Transport per drone is sneller, betrouwbaarder, milieuvriendelijker en goedkoper dan transport over de weg”, klinkt het. De vlucht is een Europese primeur want voor het eerst was er toelating om boven de stad en buiten het gezichtsveld van de piloot vluchten uit te voeren. Droneluchtvaartmaatschappij Helicus verzorgde de vlucht. Testvluchten als deze zijn bedoeld om de procedurele kant verder uit te werken en ervaringen te delen met de Europese instanties die momenteel de volgende reeks wetgeving voorbereiden. De bijkomende wetgeving wordt in 2023 van kracht.

“De intentie van GZA Ziekenhuizen en ZNA om tegen 2024 te fuseren tot Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) brengt twee ziekenhuizen met dertien sites samen. Vandaag testen we het transport van weefsel, maar met andere stalen, bloed en medicatie zijn er nog veel meer mogelijkheden”, zegt Willeke Dijkhoffz, CEO van GZA Ziekenhuizen. “Omdat we willen klaarstaan als de nieuwe luchtvaartwetgeving in 2023 in werking treedt, testen we nu al deze beloftevolle technologie. De drones halen ook een beetje verkeer van de weg, waardoor we bijdragen aan de leefbaarheid in de stad.”

In 10 minuten

“Meer nog dan in andere sectoren zijn tijdige leveringen van levensbelang voor een ziekenhuis”, vult Els van Doesberg, voorzitter van ZNA aan. “De afwezigheid van files in de lucht zorgt voor een betrouwbare vluchtduur. Bij vlot verkeer doet een staal van ZNA Jan Palfijn met de auto 21 minuten over de 13 kilometer naar het centrale lab in ZNA Middelheim. Een groot stuk daarvan gaat over de filegevoelige Antwerpse Ring, waardoor de duurtijd van het transport sterk kan oplopen. Een drone daarentegen doet er altijd 10 minuten over.”

Het dringend transport van menselijk weefsel is een van de medische noden die drones goed kunnen invullen. Het lab voor pathologische anatomie van ZNA en GZA Ziekenhuizen analyseert jaarlijks bijna 70.000 stalen. Daarin zitten ook 1.200 vriescoupes van weefselstalen die zijn afgenomen tijdens een operatie en snel geanalyseerd moeten worden.

De testvlucht van dinsdag past in de uitbouw van een centraal anatomopathologisch lab in ZNA Middelheim. Dit maakt het mogelijk om met meer expertise naar de weefselstalen te kijken en op termijn 900 taxiritten per jaar tussen de ziekenhuissites van ZNA en GZA Ziekenhuizen te vervangen door dronevluchten. Door alle stalen te analyseren in het centrale lab kunnen de weefsels daar voorgelegd worden aan de meest geschikte patholoog. Dit zorgt voor meer kwaliteit en efficiëntie dan wanneer de pathologen zijn verspreid over meerdere sites.

Enkel harde windstoten en vriesweer kunnen de drone parten spelen, hij is voor 95 procent van de tijd inzetbaar.

Partner Content