© iStock

Apotheken blijven cruciale rol spelen in informatievoorziening Covid-19

Plusmagazine.be Onlineredactie

Er zijn dus lichte zorgen om mentale gezondheid apothekers. Uit de meest recente barometer van VUB-prof Eline Tommelein blijkt dat de druk op apothekers groot is.

Op hun work-life balance scoren apothekers gemiddeld slechts 5,5/10. Eline Tommelein: “Dat is laag, en een situatie die niet blijvend houdbaar is. We blijven ons zorgen maken over de impact van deze periode op de mentale gezondheid van de apothekers. Ondanks dat de angst omtrent corona wat is weggeëbd en de meeste apothekers aangeven dat ze een tweede of volgende opstoten organisatorisch aankunnen”.

Het aantal fysieke bezoeken aan de apotheek blijft volgens de bevraging wel zo’n tien procent onder de normale situatie. Maar dat is grotendeels te wijten aan de vakantieperiode. De werkdruk blijft nog steeds verhoogd, ook omdat veel werknemers hun vakantie opnemen. Het aantal telefonische contacten liggen nog steeds tot dertig procent hoger dan voor deze crisis.

Eline Tommelein: “Ook het feit dat bijna de helft van de fysieke bezoeken gerelateerd is aan corona, geeft aan dat de bevolking de apothekers nog steeds als één van de belangrijkste aanspreekpunten beschouwt. Niet alleen voor het afhalen van maskers of informatie over beschermingsmaatregelen, maar ook om een antwoord te bieden op de vele vragen over zelftests en vaccinaties.”

Vaccinaties in apotheken

“Ik hoop dan ook dat de overheid binnenkort het advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde volgt, en vaccinaties in apotheken toelaat.” In zeker zesendertig landen dienen apothekers reeds vaccinaties toe, en in nog eens zestien landen bestaan plannen hiervoor. “Volgens onze bevraging is maar liefst 70 procent van de apothekers bereid dit te doen, mits uiteraard een correcte vergoeding voor de prestatie.”

“Als we één iets uit deze crisis kunnen besluiten, is het dat apothekers echt een integraal onderdeel zijn van de eerstelijnszorgketen. Ze voeren thuisleveringen uit zodat risicopatiënten veilig hun medicatie kunnen ontvangen en ze beantwoorden talloze zelfzorgvragen.” Daarenboven blijft het aantal vragen naar chronische medicatie zonder artsenbezoek hoog. “Dit betekent dat heel veel mensen blijven aarzelen om naar de arts te stappen. Apothekers zijn correct opgeleid en verwijzen uiteraard door indien nodig.”

Deze laatste peiling voor de VUB-barometer is afgenomen tussen 3 tot 9 augustus. Zij meet twee keer per week de impact van Covid-19 op de Belgische apotheken.

Partner Content