© Getty Images/EyeEm

Belgen tevreden over medische raadplegingen op afstand

De Belgen zijn tevreden over consultaties op afstand die ze tijdens de lockdownperiode met hun zorgverleners hadden. Dat blijkt uit een bevraging van de mutualiteiten bij hun leden. De teleconsultaties moeten wel complementair blijven aan fysieke contacten met zorgverleners en ze zijn vooral geschikt voor eerder administratieve zaken of voor opvolging van bestaande aandoeningen.

Volgens het monitoringrapport covid-19 van het Riziv werden tussen maart en mei ruim 3,8 miljoen raadplegingen op afstand gefactureerd, het gros hiervan bij huisartsen.

Uit een bevraging bij de leden van de mutualiteiten (de Christelijke, Socialistische, Onafhankelijke, Liberale en Neutrale Mutualiteiten, en de Hulpkas en de Kas voor geneeskundige verzorging van de NMBS) blijkt dat de patiënten (heel) tevreden waren over de teleconsultaties die ze gehad hebben in coronatijden. Ze vinden dat de communicatie vlot verliep, ze hadden het gevoel gehoord te worden en geven aan dat de zorgverlener voldoende tijd nam.

Aanvulling geen vervanging van fysieke raadplegingen

Toch geeft 80 procent van de 5.500 leden die de enquête invulden aan dat een fysieke raadpleging in de toekomst het meest wenselijk blijft, terwijl 62 procent aangeeft dat teleconsultaties eerder uitzondering dan regel moeten blijven. De ondervraagden vinden teleconsultaties vooral nuttig voor het verkrijgen van een geneesmiddelenvoorschrift (86 procent), een snel advies voor een dringend probleem (74 procent) of nog het opvolgen van een gekend probleem (74 procent). Voor zelfzorg of advies over een nieuw probleem of klacht vinden ze deze raadplegingen minder geschikt.

De mutualiteiten nemen de resultaten van de bevraging mee naar het overleg binnen het Riziv over de toekomst van de raadplegingen op afstand, die starten op 7 oktober. “De mutualiteiten zijn voorstander van een structurele verankering van deze raadplegingen, maar pleiten voor een duidelijk wettelijk kader en transparant terugbetalingssysteem”, stelt Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteiten in naam van het Nationaal Intermutualistisch College.

Duidelijke regels

Callewaert benadrukt dat de kwaliteit, de doelmatigheid en de toegankelijkheid verankerd moeten worden in duidelijk regels. Zo blijkt dat de meeste bevraagden zich geen zorgen maken over privacy, maar het is ook opvallend dat bijna één op de vijf zegt ook niet te hebben stilgestaan bij de privacykwestie. “Er is dan ook nood aan een wettelijk kader dat aangeeft wat er gebeurt met de beelden die worden opgenomen”, zegt Callewaert.

Daarnaast moet volgens de mutualiteiten de betaling verfijnd worden. Zo blijkt dat een teleconsultatie vooral gebruikt wordt voor geneesmiddelenvoorschriften. Het honorarium voor een voorschrift bedraagt 4,10 euro, terwijl in wel wat gevallen een honorarium voor een consultatie (20 euro) wordt aangerekend, legt Callewaert uit. Daarenboven willen de mutualiteiten de drempel voor de patiënten voor een teleconsultatie zo laag mogelijk houden. “Wij hebben zelf gevraagd om aan patiënten geen supplementen of remgeld aan te rekenen en we willen ook dat de prijs zo laag mogelijk blijft, omdat we ook weten dat kwetsbare groepen nu al minder gebruik maakten van raadplegingen op afstand”, zegt Callewaert.

Tot slot moet ook vastgelegd worden voor welke consultaties raadplegingen op afstand aanbevolen zijn. “Om een voorschrift te schrijven of te verlengen voor een vaste patiënt kan een teleconsultatie genoeg zijn, voor een patiënt die de arts niet kent kan het beter zijn om toch ter plaatse te gaan”, zegt Callewaert.

Partner Content