© Getty Images/iStockphoto

België speelt voortrekkersrol in de behandeling van tuberculose

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Tuberculose op maandag 24 maart wilt pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, de aandacht trekken op de uitzonderlijke rol die een aantal Belgische farmaceutische bedrijven gespeeld hebben bij het opsporen en de behandeling van de ziekte.

Tuberculose (TBC) wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis die door Robert Koch in 1882 in Berlijn ontdekt werd. Op dat moment leden Europa en de Verenigde Staten onder de uitbarsting van tuberculose, die toen de dood van één persoon op zeven veroorzaakte. Tuberculose is de dag van vandaag in het Westen nog steeds aanwezig en blijft onder de vorm van epidemieën in ontwikkelingslanden aanhouden. Voor 2013 schat de WGO dat 8,6 miljoen mensen aan de ziekte leden en 1,2 miljoen eraan gestorven zijn. Indrukwekkende cijfers voor een ziekte, waarvan veel mensen denken dat ze niet meer van deze tijd is.

Meldplicht in België

In België moet tuberculose verplicht aangegeven worden en is de behandeling ervan gratis. In 2012 werden 987 gevallen geïdentificeerd, waarvan 312 in Brussel (incidentie 27,4/100.000), 415 in Vlaanderen (incidentie 6,5/100.000) en 260 in Wallonië (incidentie 7,3/100.000).
Alle patiënten die besmet worden door antibioticagevoelige kiemen krijgen een behandeling met drie of vier antibiotica die volledig door de ziekenfonds terugbetaald worden. Wie geen beroep kan doen op een ziekenfonds, noch op het OCMW, kan gratis gebruik maken van het project Belta-TB: een samenwerkingsakkoord tussen de overheid en farmabedrijven dat geneesmiddelen ter beschikking stelt van alle mensen in nood.

Tijdige diagnose zeer belangrijk

Bij tuberculose is een tijdige diagnose essentieel: zij geeft inderdaad toegang tot een preventieve behandeling tijdens de incubatiefase van de ziekte.
De therapeutische behandeling van tuberculose is zwaar gezien zij gedurende zes maanden een combinatie van drie of vier geneesmiddelen vergt. Resistentie van de TBC-kiemen tegen antibiotica is immers een groeiend probleem. Deze multiresistentie plaatst het medisch korps en de internationale gezondheidsautoriteiten voor een grote uitdaging: 3,7% van de nieuwe gevallen van tuberculose zijn multiresistent(reageren niet meer op diverse antibiotica).

Voor het eerst in 40 jaar nieuwe behandeling

In deze context wenst pharma.be de prestatie van Belgische artsen in het daglicht te stellen: in de voorbije jaren zijn ze erin geslaagd om, dankzij de steun van een belangrijk Belgisch farmaceutisch bedrijf, een innovatief antibioticum, bedaquiline, te ontwikkelen. Dit antibioticum behandelt multiresistente pulmonaire TBC gevallen. Het is circa 40 jaar geleden dat voor het laatst een nieuw anti-TBC-middel beschikbaar werd. Bedaquiline werd op 6 maart jongstleden door het European Medicines Agency (EMA) goedgekeurd. Door deze beslissing heeft dit geneesmiddel een tijdelijke ‘voorwaardelijke’ vergunning (AMM) gekregen (in afwachting van de resultaten van fase III klinische studies).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content