© Getty Images/iStockphoto

Bezoek aan huisarts kost vanaf 1 januari 25 euro

Een bezoek aan de huisarts kost vanaf 1 januari 25 euro in plaats van 24,48 euro. Dat werd maandagavond overeengekomen door de Medicomut, de commissie artsen-ziekenfondsen, die na drie weken onderhandelen een akkoord bereikt heeft over de verdeling van het indexbudget. De prestaties van artsen worden, naargelang het specialisme, 2 tot 2,12 procent duurder.

De verdeling van dat indexbudget had heel wat voeten in de aarde. Door de besparingen in de gezondheidszorg, moesten de artsen twee derden van hun index van 2,51 procent inleveren. Die beslissing noemde de BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, toen “onaanvaardbaar”.

De artsen moesten op zoek naar een nieuwe verdeling van het overblijvende indexbudget. Die onderhandelingen sleepten drie weken aan.

In het nieuwe akkoord worden de consultaties bij onder meer huisartsen en orthopedisten met 2,12 procent geïndexeerd. Een consultatie bij een huisdokter kost de patiënten vanaf 1 januari dus 25 euro, in plaats van 24,48 euro. De consultaties bij kankerspecialisten worden dan weer 2 procent duurder. De Christelijke Mutualiteit (CM) benadrukt dat de patiënten de prijsstijgingen niet zullen voelen, omdat de terugbetaling mee de hoogte in gaat.

De honoraria voor technische prestaties en huisbezoeken worden maximaal 0,83 procent duurder. Daarnaast is er een apart budget van 10 miljoen euro voorzien voor de terugbetaling van de NIPT (prenatale test op het syndroom van Down, nvdr.) bij zwangere vrouwen.

Consultaties in de radiologie en de klinische biologie worden dan weer niet geïndexeerd.

Marc Moens, de voorzitter van het BVAS, spreekt van een “eerbaar compromis”, maar gaat nog altijd “niet akkoord met de ingreep van de minister”.

Partner Content