Contact tracing app zou er komen tegen september

Bijna vier op de tien Belgen (37%) is bereid een tracing app te installeren, 27% twijfelt. Dat blijkt uit een enquête van Vias institute met het Kenniscentrum Data & Maatschappij. Die app zal tegen september klaar zijn, zo vertelde Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, in De Ochtend (Radio 1). De app wordt niet verplicht.

Er is de afgelopen maanden in het kader van de coronacrisis veel gepraat over een app waarmee je kan nagaan met wie je in contact bent geweest. Verschillende Europese landen implementeerden een app die waarschuwt zodra men in contact kwam met een geïnfecteerde persoon. Ook België is in volle ontwikkeling van een tracing app. Deze wordt verwacht in augustus, zegt Vias.

Vias institute lanceerde half juni een bevraging samen met het Kenniscentrum Data & Maatschappij bij een representatieve steekproef van 1.000 burgers. Daaruit blijkt dat 37% van de respondenten positief antwoordt op de vraag of zij een dergelijke app zouden installeren. Een even grote groep (36%) is hier niet of helemaal niet toe geneigd en 27% weet het nog niet.

De grootste bereidheid is er om een app te installeren die gebruik maakt van Bluetooth. Door gebruik te maken van Bluetooth wordt de locatie niet geregistreerd, alleen de nabijheid bij anderen en of u met een geïnfecteerde persoon in contact kwam. Vier op de tien (40%) respondenten gaan hiermee akkoord. De respondenten verkiezen het lokaal opslaan van de data op het toestel boven centraal bewaren (81%).

Het is opmerkelijk dat de respondenten met veel vertrouwen in de overheid, meer bereid zijn om deze app te installeren (57% is bereid) dan respondenten met weinig vertrouwen in de overheid (28% is bereid), zegt Vias nog. Ook 55-plussers zijn meer geneigd om deze app te installeren, 43% is bereid om zo’n applicatie te installeren ten opzichte van 29% bij de respondenten jonger dan 34. De bevraagden met een hoger opleidingsniveau zijn vaker bereid de app te installeren (44%) dan middelbaaropgeleiden (32%).

En de app komt er dus toch

Ons land ging eerst niet inzetten op zo’n app, maar vorig maand zetten de bevoegde overheden dan toch het licht op groen. De app zou na de zomer beschikbaar zijn, zal vrijwillig zijn, moet complementair zijn aan de bestaande vorm van contact tracing en moet voldoende garanties bieden op het vlak van privacy, klonk het toen.

De app werkt via bluetooth en legt vast met wie iemand in contact is geweest. Wie besmet is krijgt van de arts een code die in de app moet worden ingegeven. De app stuurt vervolgens een waarschuwing uit naar al wie met de besmette persoon in contact is geweest.

Partner Content