© BelgaImage

De Block concentreert slokdarm- en pancreaschirurgie in referentiecentra

Vanaf juli volgend jaar zullen enkel ziekenhuizen die minimum 20 ingrepen per jaar uitvoeren nog complexe slokdarm- of pancreaschirurgie mogen uitvoeren. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block maandag meegedeeld. Zo wil men garanderen dat patiënten behandeld worden door een team met voldoende ervaring.

Volgens De Block blijkt uit een studie van de Stichting Kankerregister dat de overlevingskansen na slokdarm- of pancreaschirurgie beduidend hoger zijn in ziekenhuizen die minstens twintig operaties per jaar uitvoeren. “Met deze maatregel zullen we levens redden”, stelt de minister.

Momenteel kan elk ziekenhuis slokdarm- of pancreaschirurgie aanbieden. Daardoor is het aanbod volgens De Block erg versnipperd en wordt twee derde van de patiënten met slokdarm- of pancreaskanker behandeld in een ziekenhuis dat de drempel van twintig ingrepen níet haalt.

Daar komt vanaf 1 juli 2019 een einde aan. Ziekenhuizen die dan nog deze operaties willen aanbieden, zullen een overeenkomst moeten sluiten met het Riziv. Voor elke behandeling moeten ze minstens 20 ingrepen hebben uitgevoerd in 2016, 2017 of 2018. Op vraag van De Block keurde het Verzekeringscomité van het Riziv maandag deze overeenkomsten voor slokdarm- en pancreaschirurgie goed.

Om te vermijden dat patiënten op een wachtlijst belanden, zijn ook samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen mogelijk. Samen moeten ze dan wel de drempel van 20 ingrepen halen en hun aanbod tegen 2020 concentreren in één ziekenhuis. De Block stipt nog aan dat de minimumdrempel op termijn verder zal worden opgedreven. Ook zal bij de evaluatie van de overeenkomsten de resultaten van de behandeling bekeken worden.

De concentratie van complexe kankerzorg in referentiecentra maakt deel uit van de hervorming van het ziekenhuislandschap. Na slokdarm- en pancreaschirurgie zal dezelfde oefening ook gemaakt worden voor andere complexe kankers, zoals longkanker.

Partner Content