© iStock

Elke werkgever verplicht om vooraf maatregelen bij hittegolf vast te leggen

Dat een werkgever besluit om bij aanhoudende hitte de werkroosters aan te passen, zoals de Universiteit Gent doet, is perfect mogelijk. Het staat bedrijven vrij om een reeks maatregelen in het arbeidsreglement op te nemen die de werknemers moeten beschermen tegen buitengewone temperaturen. Dat zegt Lieve Ponnet van de federale overheidsdienst (FOD Waso). Los van deze specifieke maatregel is trouwens elke werkgever verplicht om te anticiperen op periodes van heel hoge maar ook heel lage temperaturen.

De regelgeving blijft hierover eerder algemeen, maar stelt wel duidelijk dat een werkgever preventief moet optreden door te voorzien in een programma van technische en organisatorische maatregelen die toegepast kunnen worden wanneer zich een hittegolf aandient. Dat gebeurt in overleg met het Comité PB en na advies van de bevoegde preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Het kan dan gaan om het aanbieden van verfrissende dranken en het zorgen voor ventilatie, maar ook het beperken van de duur en de intensiteit van de blootstelling of het aanpassen van de werkroosters en/of arbeidsorganisatie.

De werkgever kan die maatregelen laten opnemen in een collectieve arbeidsovereenkomst of er kan een cao worden afgesloten op sectorniveau, legt Ponnet uit. De werkgever is daarin niet volledig vrij. Ook de wetgeving schrijft enkele zaken voor. Zo moeten werkgevers van zodra een bepaalde index wordt bereikt en rekening houdend met de zwaarte van het werk sowieso zorgen voor verkoeling en extra rusttijden. Die index kan bepaald worden aan de hand van een vochtige globethermometer, maar gezien de kostprijs van zo’n toestel gaan slechts weinig bedrijven over tot de aanschaf ervan. Een tip voor alle werknemers die zich puffend en zwetend door de werkdag sleuren: op de website van de FOD Waso kan men de index zelf berekenen door de temperatuur en de luchtvochtigheid op de werkvloer in de voorziene tabel in te geven.

Overigens is Ponnet niet onverdeeld positief over maatregelen die de werkdag verkorten. “Zo’n zomerregeling is niet zaligmakend. Wie bijvoorbeeld mag stoppen om 15 uur, verlaat het bedrijf net op het warmst van de dag”, merkt ze nog op.

Partner Content