© Getty Images/iStockphoto

Geneesmiddelen voor behandeling borstkanker moeten ook aan mannen terugbetaald worden

De arbeidsrechtbank van Luik heeft beslist dat de weigering om geneesmiddelen terug te betalen aan mannen met borstkanker, terwijl dat bij vrouwen wel gebeurt, een discriminatie vormt op grond van geslacht.

Een patiënt bij wie in 2016 borstkanker vastgesteld werd, kreeg geen enkele terugbetaling voor zijn behandeling. Reden? Omdat hij een man was, en geen vrouw. Volgens de criteria van het RIZIV zijn de voorgeschreven geneesmiddelen alleen terugbetaalbaar in geval van borstkanker bij pre- of perimenopauzale vrouwen. De mutualiteit weigerde daarom de behandeling te vergoeden.

De patiënt besliste om, gesteund door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, gerechtelijke stappen te ondernemen tegen zijn mutualiteit en het RIZIV om dit onrecht te herstellen. Uiteindelijk heeft hij de zaak gewonnen. Op 4 februari 2019 bevestigde de arbeidsrechtbank van Luik het standpunt van het Instituut: ‘Aangezien geen enkele man zich in de menopauze kan bevinden, gaat het hier om een directe discriminatie’. De rechtbank verplichtte de mutualiteit om tussen te komen in de terugbetaling van de geneesmiddelen en kende het Instituut het symbolische bedrag van één euro toe.

‘Een persoon met borstkanker, of het nu een man of een vrouw gaat, moet worden terugbetaald voor zijn of haar behandeling. Er is geen reden om een onderscheid te maken. Wij hopen dat geen enkele man opnieuw gerechtelijke stappen moet ondernemen om een terugbetaling te verkrijgen en dat de criteria structureel worden aangepast, zodat mannen evenveel terugbetaald krijgen als vrouwen’, aldus Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Partner Content