© ISTOCK

Hartziekten voorkomen met één pil

Wie kampt met een hart- en vaatziekte moet een rist medicijnen nemen om nieuw leed te voorkomen. Dat is vaak moeilijk vol te houden. De polypill bundelt de belangrijkste middelen in één pil.

“Het bijzondere aan deze cardiovasculaire polypill is dat ze drie verschillende componenten bevat die de meeste hartpatiënten – mensen die al een hartinfarct of hartoperatie hebben gehad dig hebben: een bloeddrukverlager (ACE-inhibitor), een statine om het LDL-cholesterol te doen dalen en een aspirine die een bloedverdunnend effect heeft. Het is een jarenlange zoektocht geweest om die drie middelen eindelijk samen te brengen in een stabiele vorm, die even goed werkt als wanneer de medicijnen afzonderlijk worden ingenomen”, legt cardioloog dr. Catherine De Maeyer, tot voor kort voorzitter van de Belgische Werkgroep rond cardiovasculaire preventie, uit. Sinds september vorig jaar is de polypill ook in ons land op de markt en terugbetaald.

Trouw

Deze combinatiepil is zoals gezegd specifiek bedoeld voor wie een hartinfarct achter de rug heeft of bij wie een stent of overbrugging werd geplaatst. Naast het aanpassen van de levensstijl – niet roken, gezonde voeding en voldoende bewegen – is trouw de voorgeschreven behandeling volgen één van de belangrijkste pijlers om de ziekte onder controle te houden. Dr. De Maeyer: “Uit studies blijkt dat tot één op de vier mensen al een maand na hun infarct minstens één pil aan de kant laten. Dat heeft uiteenlopende oorzaken: van vergeten tot onvoldoende informatie van de dokter, te duur, te veel bijwerkingen of geen voorschrift meer hebben. Er speelt ook een psychologische factor. Sommigen hebben het er lastig mee dat ze steeds een hele pillendoos moeten meenemen. Maar wie zijn medicatie niet correct gebruikt, verhoogt heel sterk zijn risico op een volgend infarct. Er was dus dringend nood aan een manier om deze complexe behandeling te vereenvoudigen. Uit de eerste studies blijkt dat de polypill resultaat boekt. Mensen die ze gebruiken zijn significant trouwer aan hun behandeling. Deze groep kent ook beduidend minder nieuwe infarcten. Ook de patiënten zelf vinden de polypill gebruiksvriendelijker. Ze kunnen het houden op een pil elke avond, in plaats van drie pillen op drie verschillende momenten. Op de bijwerkingen heeft de polypill geen invloed. Die blijven dezelfde.”

Nog polypillen op komst?

Het idee van de polypill is niet nieuw. Zo’n tien jaar geleden werd al eens de piste gelanceerd om zo’n pil te ontwerpen voor de preventie van cardiovasculaire aandoeningen bij alle 55-plussers, ongeacht of ze een hartziekte hadden of een verhoogd risico liepen. Dat spoor is intussen wat verlaten, maar op andere domeinen loont deze aanpak wel. De belangrijkste toepassing van de polypill blijft de behandeling van HIV, waar het aantal pillen zeer drastisch werd gereduceerd. Maar ook op het terrein van de hart- en vaatziekten wordt intussen verder gezocht naar nieuwe toepassingsgebieden om preparaten samen te voegen.

Partner Content